Meny
Setter søkelyset på framtidens infrastruktur

Publisert
09.October.2017

Setter søkelyset på framtidens infrastruktur

Teknologidagene 2017 presenterer 25 spennende fagkonferanser over fem dager fra 23.-27. oktober i Trondheim.

Statens vegvesen setter søkelyset på framtidens transportsystem og Vegvesenets rolle i utviklingen av smarte byer og smart transport. Det skjer på Teknologidagene i Trondheim, årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren.

Konferansene spenner over temaer som Ferjefri E39 – Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt, Nullvisjonen i trafikksikkerhet, smartere vegtrafikk med ITS, bærekraftige byer med nullvekst og nullutslipp i biltrafikken, ny teknologi, datafangst og mye mer.

Smarte veier til grønn transport

Årets «Fellessamling» på onsdag formiddag tar et overordnet blikk på framtidens grønne infrastruktur. Hvordan kan alle dataene som Vegvesenet forvalter i kombinasjon med kunstig intelligens endre vårt transportmønster? Hva menes med smart og grønn infrastruktur? Hvordan satser Forskningsrådet på transport? Hva gjør næringslivet? Hva gjør de smarte byene for å få til en grønn omstilling og hvordan kan vi jobbe sammen?

Hit kommer blant andre Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet), Kari Asheim (Zero), Berit Laanke (SINTEF), Bjørn Tale Sandberg (Telenor) og Villa Kulid (Samferdselsdepartementet) for å belyse hvordan forskning og innovasjon kan hjelpe veg-Norge til å bli smartere og grønnere.

Hva betyr datafangst for framtidens transportsystem?

En av konferansene det er stor interesse for, er Nasjonal vegdatabank (NVDB) og geodata på onsdag og torsdag. Her får vi se inn i krystallkula med digitale briller og høre tanker om framtidens datafangstmetoder.

Geodata vil vise spennende fremtidsmuligheter med teknologi som allerede finnes, og som de fleste kan bruke allerede i dag. Kan for eksempel GPS-sporing av elg kombinert med laserdata skape tryggere veier og færre viltpåkjørsler?

Nå kan vi også få mer presise miljøregnskap med NVDB-data. Nye tjenester gir detaljerte data ferdig tilrettelagt for bruk i fartsmodeller og utslippsberegninger. Kode fra ITS-seksjonen løfter EUs utslippsformler ut av Excel og inn i moderne verktøy, og det blir plutselig enkelt å regne ut presise utslippstall.