Meny
Shell tester fornybar diesel på Østlandet

Publisert
22.June.2016

Shell tester fornybar diesel på Østlandet

Norge har som mål å redusere klimautslipp fra transportsektoren med 40% innen 2030, og utviklingen av fornybare drivstoff er et viktig ledd for å oppnå målet.

REx Diesel er en ny og unik fornybar diesel som reduserer CO2-utslipp med opptil 40%, og er det første reelle fornybare alternativet til bilister med vanlige dieselbiler som ønsker å være mer miljøbevisste.

– Vi skal erstatte fossilt drivstoff med fornybare drivstoff liter-for-liter. Derfor er vi spesielt glade for å kunne tilby våre kunder et fornybart alternativ til diesel som bidrar til reduserte utslipp av klimagasser, og kan brukes på alle biler og tyngre kjøretøy med dieselmotor, sier Anita Sørlundsengen, Retail-direktør i Smart Fuel/St1.

ZERO positive

Miljøstiftelsen ZERO er positiv til å få flere typer bærekraftig biodrivstoff på markedet.

– Vi ser nå at tradisjonelt fossile aktører, bensinstasjonene, omstiller seg og bidrar til det grønne skifte med mer fornybare produkter. Vi trenger mer bærekraftige fornybare drivstoff på markedet, sammen med el og hydrogen. En fornybar diesel basert på restprodukter fra skogen, – ikke palmeolje, er et viktig bidrag til en mer miljøvennlig transportsektor og bør være en inspirasjon for norske produsenter, sier fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO Kåre Gunnar Fløystad.

– Framover er det viktig å satse på økt bruk og produksjon av bærekraftige fornybare drivstoff, og sikre at fornybare transportløsninger alltid er de mest lønnsomme, sier Fløystad.

Renere energi til alle dieselbiler

REx Diesel er laget av avfall fra den finske trevirkeindustrien og oppfyller EUs bærekraftkriterier for utviklingen av fornybare drivstoff. Dieselen inneholder en sesongtilpasset mengde fornybar råvare, og det unike med den nye dieselen er at det kan tankes på alle kjøretøy med dieselmotorer

– Det er viktig for oss at våre fornybare drivstoff utviklet på en bærekraftig måte, og derfor jobber vi tett med de som utvikler og produserer de fornybare komponentene til REx Diesel, sier Anita Sørlundsengen. Vi kvalitetssikrer alltid våre produkter slik at våre kunder får en høykvalitets fornybar diesel som kan fylles på alle dieselbiler og bidrar til reduksjon av CO2-utslipp.

Test på utvalgte Shell-stasjoner

I første omgang er REx Diesel tilgjengelig på utvalgte stasjoner i Oslo, og kundene kan tanke det nye drivstoff på Shell Ullern, Shell Vinderen, Shell Kastellet.

– Lanseringen av REx Diesel er riktig steg i retningen av en mer klimavennlig transportsektor i Norge. Fornybare drivstoff vil få en viktigere rolle i fremtiden om Norge skal oppnå målsetningen om å klimagassutslippene med 40% innen 2030, avslutter Anita Sørlundsengen.