Meny
Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Publisert
09.April.2018

Siemens til å digitalisere norsk jernbane

Siemens skal levere det digitale signalanlegget til jernbanen som sikrer togpassasjerene en bedre reisehverdag med presise og hyppige avganger og større kapasitet.

Bane NOR har tildelt Siemens en kontrakt for levering av digitalt signalanlegg (ERTMS) for jernbanen i Norge. Gigantutbyggingen skal rulles ut over hele landet, og sørge for at norsk jernbane får ny og innovativ teknologi med digitale løsninger. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med andre globale aktører, og blir den største enkeltleveransen for Siemens i Norge noensinne.

– Vi er stolte over at Bane NOR har valgt oss som partner til å utvikle fremtidens digitale jernbane. Nå får Norge den mest moderne infrastrukturen i Europa, og dette er noe passasjerene vil merke, sier Anne Marit Panengstuen, administrerende direktør i Siemens AS.

Digitalt gigantprosjekt

Leveransen innebærer en ombygging som strekker seg over totalt 4 200 kilometer med skinnegang og installasjoner på totalt 375 stasjoner. Fysiske skilt og analoge lyssignaler blir erstattet med sensorer og digitale signalanlegg som sørger for mer presis informasjon. Alt blir digitalt og flyttet inn på en skjerm hvor togføreren får løpende informasjon om trafikken.

– Det nye digitale signalsystemet vil gi løpende informasjon om trafikken i sanntid. Dette vil føre til en mye bedre og sikrere flyt i trafikken, høyere punktlighet og større kapasitet ved at togene kan kjøre tettere. Norge får med dette en moderne og effektiv togavvikling med teknologi i verdensklasse, sier Lars Johan Andresen, divisjonsdirektør for Mobility i Siemens.

Markedsledende teknologi var også en av hovedgrunnene til at valget falt på Siemens. Beste tekniske løsning kombinert med solid gjennomføringsevne og gode erfaringer fra tidligere leveranser var ifølge Bane NOR utslagsgivende for beslutningen.

– Dette markerer startskuddet for tidenes modernisering av jernbanen i Norge. Bane NOR skaper fremtidens jernbane gjennom ett av Norges største digitaliseringsprosjekt. Vi har store forventninger til at Siemens gjennom kontrakten på nytt digitalt signalsystem, vil bidra sterkt til moderniseringen sammen med oss, uttaler Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane NOR.

Største kontrakt noen sinne

Kontrakten er den største for Siemens i Norge noensinne, og betyr at selskapet nå må ansette flere.

– Det vil til tider være flere hundre personer som vil være delaktig i dette omfattende prosjektet. Vi har allerede startet prosessen med å ruste opp organisasjonen med dyktige medarbeidere for å møte kapasitetsbehovet, sier Andresen.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2018 til 2034 med en serviceavtale fram til 2059. Leveransen omfatter et komplett signalanlegg med sikringsanlegg, drivmaskiner for sporveksler, togdeteksjonssystem, planoverganger og tilhørende infrastruktur langs skinnegangen.

Systemet er en del av en felles standard for hele Europa, og skal erstatte dagens 20 forskjellige togstyringssystemer. Med ERTMS kan man i fremtiden kjøre samme togsett i hele Europa. Det vil for eksempel være mulig å kjøre et godstog fra Italia, opp gjennom hele Europa og opp til Norge uten å måtte bytte lokomotiv. Dette vil bidra til å gjøre det raskere og billigere å frakte varer og passasjerer.

Fakta:

Siemens skal levere et komplett signalanlegg med sikringsanlegg, drivmaskiner for sporveksler, togdeteksjonssystem, planoverganger og tilhørende infrastruktur langs skinnegangen
Leveransen fra Siemens har en verdi på circa 7,5 milliarder kroner inkludert 25 års service
Omfatter 375 stasjoner og 4.200 kilometer skinnegang
Planlagt ferdigstillelse i 2034
Planlagt innføring på Oslo S i 2026.
Totalt planlegger Bane NOR å bruke 23,4 milliarder kroner på ERTMS