Meny
Sikkerhet er også bærekraft Illustrasjon: Continental

Publisert
06.March.2023

Sikkerhet er også bærekraft

Både sikkerhet og bærekraft er blant de viktigste fokusområdene til Continental-dekk, men at de to områdene kan ha mye til felles er det ikke alle som tenker på.

Sikkerhet og bærekraft er to av de aller viktigste fokusområdene for Continental både i Norge og globalt. Continental, som i Norge er mest kjent som en dekkprodusent, er også en av de største teknologileverandørene til bilindustrien og utvikler blant annet en rekke sikkerhetssystemer. Med hjelp av tekniske hjelpemidler, kunstig intelligens og gode dekk jobber Continental for at det skal bli færre ulykker i trafikken.

I tillegg til å sørge for god sikkerhet på veien jobber Continental stadig med å kutte utslipp. For å utvikle dekk som er mer energieffektive og miljøvennlige både når det gjelder produksjon, bruk og gjenbruk, investerer Continental mye i forskning og utvikling av nye teknologier, alternative materialer og miljøvennlige produksjonsprosesser. Målet er å gå over til 100 prosent bærekraftig produserte materialer i dekkene i 2050. Continental definerer materialer som bærekraftige som stammer fra et lukket materialkretsløp, ikke har noen skadelig innvirkning på mennesker eller miljø, som anskaffes ansvarlig og er karbonnøytrale langs hele forsyningskjeden.

– Noe mange ikke tenker på er at god sikkerhet også er mer bærekraftig. Ser vi på veitransporten er det mest miljøvennlige at det ikke skjer noen ulykker. Så fort det skjer en ulykke, utløser dette en rekke tiltak som ambulanser, politi, kanskje helikopter, ødelagte kjøretøy, væskelekkasjer, i noen tilfeller uker og måneder på sykehus – og alt dette medfører CO2-utslipp, sier produktsjef i Continental Dekk Norge, Knut Knudsen.