Meny
Sjøforsvarets største logistikkfartøy noensinne

Publisert
22.June.2015

Sjøforsvarets største logistikkfartøy noensinne

I dag takket marinens logistikkfartøy, KNM Valkyrien, for seg etter 21 års tjeneste for Forsvaret. Erstatteren vil bli Sjøforsvarets største skip noensinne.

Siden 1994 har KNM Valkyrien seilt under norsk militær kommando. Fartøyet, med ulike besetninger gjennom årene, har deltatt i operasjoner og øvelser nasjonalt og internasjonalt. Spesielt kan støtten til de norske MTB-ene i 2006-2007 i Libanon, og rollen som kommandofartøy i NATOs stående minerydderstyrke i 2012 og 2014, nevnes.

– En småstat som Norge må aldri tillate seg å tro at vi får hjelp utenfra hvis vi ikke leverer noe tilbake. Sjøforsvaret må derfor fortsette det langsiktige arbeidet med å bygge opp Norges troverdighet i NATO, sier nestkommanderende for Sjøforsvaret, flaggkommandør Nils Andreas Stensønes.

KNM Valkyrien har i sin 21 år lange tjeneste bidratt til å gi kampsystemene økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom å utføre logistikkoperasjoner der fartøyene befinner seg. Operasjonskonseptet har basert seg på mobilitet og fleksibilitet.

– Nordområdene har stor strategisk betydning for Norge. Disse områdene er utpreget maritime. Sjøforsvaret må derfor kunne operere i nord over tid – både i havområdene og langs kysten. Uten medbragt logistikk vil vår evne til å overvåke nasjonens viktigste områder bli betydelig redusert, sier Stensønes.

KNM Maud vil bli det største skipet noensinne for Sjøforsvaret. Primæroppgaven blir å støtte maritime styrker med etterforsyninger.

– Etablering av mobil logistikk er nødvendig for å ivareta et innsatsforsvar både hjemme og ute. Vi må kunne støtte fartøyene der de er, sier Stensønes.

Kommandørkaptein Bjørn-Ove Stikholmen er en av prosjektlederne i FLO.

– En av våre hovedoppgaver er å sørge for en kontinuerlig modernisering av Forsvaret. Sjøforsvaret har de siste årene vært gjennom et teknologisk generasjonsskifte, og KNM Maud er siste eksempel på hvorfor Norge har en av Europas mest moderne mariner, sier Stikholmen.

Fremskaffelsen av KNM Maud drives av et eget prosjekt i Forsvarets logistikkorganisasjon Maritime kapasiteter (FLO MARKAP). FLO har siden sommeren 2014 fulgt byggingen av «Maud» ved Deawoo sitt verft i Sør-Korea. De følger opp prosessen og rapporterer fremdriften hjem til Norge.

– Det er utfordrende å følge opp både design- og byggeprosessen ved verdens nest største verft.  Det er naturlig nok en totalt forskjellig kultur i Sør-Korea enn vår egen, og våre ingeniører får virkelig brynet seg både på kulturforståelse og teknologi. Men både dialogen og samarbeidet er godt, og prosjektet går i henhold til planen, sier Stikholmen.