Meny
Skal bygge ladestasjoner for elbiler

Publisert
23.November.2015

Skal bygge ladestasjoner for elbiler

Statoil Fuel & Retail Norge, Grønn Kontakt og Renault Norge har i dag inngått et langsiktig samarbeid om etablering og drift av hurtigladere og fleksiladere på Statoil-stasjoner i hele Norge.

[factbox id=”1″]

– Avtalene med Grønn Kontakt og Renault vil bidra til å styrke ladetilbudet for alle el-bilister langs norske veier. I første omgang tas det sikte på å etablere 40-50 hurtigladere og inntil 100 fleksiladere på Statoilstasjoner over hele Sør-Norge. Disse kommer i tillegg til de hurtigladerne vi allerede har etablert på 16 av våre norske Statoil-stasjoner, sier Thomas Støkken, Senior Vice President og norgessjef i Statoil Fuel & Retail.

Avtalen sikrer at Grønn Kontakt kan etablere seg med hurtiglader på en hvilken som helst Statoilstasjon, forutsatt at det er plass på stasjonen. Avtalen med Renault Norge gir bilimportøren tilgang til å etablere flexiladere for alle elbiler på inntil 100 Statoilstasjoner over hele landet.

– Vi må tenke fremtid og tørre å satse. Det er snakk om å tilby det svært mange kunder etterspør. Det blir flere og flere elbiler på norske veier, og el-bilistene har lenge savnet et godt utbygd nett av ladestasjoner sammen med et godt servicetilbud. Mens Grønn Kontakt og Renault Norge sikrer hurtigladere og fleksiladere på steder som ellers ikke ville fått ladetilbud, skal Statoil-stasjonene gi et servicetilbud som gjør kundeopplevelsen komplett. Sammen kan vi lage Norges beste og mest tilgjengelige nettverk av ladestasjoner, sier Thomas Støkken.

[factbox id=”2″]

Alle hurtigladere og flexiladere som etableres gjennom dette samarbeidet skal være operative i minst fem år. Grønn Kontakt vil ha driftsansvaret og sørge for både betalingsløsning og kundekontakt for både hurtigladere og fleksiladere i hele denne perioden.

– Dette er en svært viktig strategisk samarbeidsavtale for oss, sier Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt. – Avtalen med Statoil gir oss tilgang til noen av Norges mest attraktive steder for hurtiglading. Nå har vi direkte mulighet til å etablere oss på over 300 Statoilstasjoner over hele landet. Det er liten tvil om at dette representerer en fantastisk mulighet til å etablere et robust og landsdekkende nettverk av ladestasjoner, fortsetter han.

Også Renault liker den nye måten å samarbeide på for å etablere flere ladepunkter for elbiler.

[factbox id=”3″]

-Vi bidrar til å finansiere fleksiladere som skal være tilgjengelige for alle el-bilister på inntil 100 Statoilstasjoner over hele landet. Som motytelse får alle nyregistrerte elbiler fra Renault lade gratis på disse ladestasjonene i ett år fra registreringsdato, forteller Anders Gadsbøll, administrerende direktør i Renault Norge. Han håper at gratis lading for Renault skal stimulere flere til å velge en elbil fra Renault, men viser samtidig til at utbyggingen av flexiladere er positivt for alle elbilister.

Enova har lovet støtte til utbygging av hurtigladeinfrastruktur i hele landet. Forutsetningen er at det skal være minst to hurtigladere per 50 km langs seks definerte hovedveistrekninger i Sør-Norge. Dette kravet er det svært få aktører som har mulighet til å oppfylle.

-Grønn Kontakt har som ambisjon å dekke alle de strekningene Enova vil gi støtte til. Vårt mål er 40-50 ladepunkter på Statoil-stasjoner i 2016,sier Ole Henrik Hannisdahl.

Vi ser frem til at ladetilbudet på våre stasjoner blir styrket. Med Grønn Kontakt og Renault på laget skal Statoil bli elbilisten sin foretrukne ladedestinasjon. I 2011 var vi første bensinstasjon med hurtigladere i Norge. Det har vært en positiv erfaring. I fremtiden skal ingen ha et bedre ladetilbud for elbilister enn Statoil-stasjonene, avslutter Thomas Støkken.