Meny
Skal lede videre utbygging av Den Magiske Fabrikken

Publisert
01.February.2018

Skal lede videre utbygging av Den Magiske Fabrikken

Multiconsult skal lede den videre utbyggingen av Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg. Fabrikken er først, størst og best på biogass i Norge.

Den Magiske Fabrikken er et nasjonalt pilotanlegg, og det største av omlag 40 biogassanlegg i Norge. Anlegget behandler matavfall fra en rekke kommuner langs indre Oslofjord, i tillegg til husdyrgjødsel fra ca. 60 bønder i Vestfold. Her lages det i dag biogass til transport tilsvarende ca. 70 GWh/år, og biogjødsel som går tilbake til bøndene som erstatning for bruk av kunstgjødsel i landbruket. Fabrikken ligger på Rygg Industripark utenfor Tønsberg og er blant spydspissene i utvikling av bioenergi og sirkulær bioøkonomi i Norge.

Hjellnes Consult, nå en del av Multiconsult Norge AS, har siden 2013 hatt all prosjektledelse og byggeledelse for utbyggingen av Den Magiske Fabrikken.

– Det har vært et svært spennende og viktig prosjekt å jobbe med, og vi er veldig glade for at vi nå skal være med på den videre utbyggingen. Vi er allerede i gang med gjennomføring av Produksjonslinje 2 og 3, der det planlegges behandling av avløpsslam og diverse organisk avfall fra industri og landbruk ved fabrikken, sier Knut Olav Furuseth, som er prosjektleder i prosjektet.

Kunden er Grenland Vestfold Biogass AS, et selskap som eies av kommunene og avfallsselskapene i Grenland og Vestfold. Formell tiltakshaver er Tønsberg kommune.

– Multiconsults oppgave i prosjektet har til nå omfattet all prosjekt- og byggeledelse, anskaffelser og kontraktsoppfølging av alle prosessleveranser i fabrikken, samt all arealplanlegging og byggesaksbehandling. Dette teamet videreføres i arbeidet med Produksjonslinje 2 og 3. I tillegg er Multiconsult Tønsberg engasjert til å levere tjenester på RIB og Geoteknikk, hvor vi har vunnet en rammeavtale, sier Furuseth. Arbeidet planlegges ferdigstilt i 2020-21 og seks medarbeidere fra Multiconsult er i dag involvert i prosjektet.