Meny
Skal produsere bærekraftig hydrogenbasert flydrivstoff i Norge Foto: Norsk e-Fuel AS

Publisert
10.June.2020

Skal produsere bærekraftig hydrogenbasert flydrivstoff i Norge

Norsk e-Fuel AS er et industrikonsortium som har gått sammen for å lage et bærekraftig drivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral transportsektor. Gjennom markedsledende teknologi konverteres strøm, vann og fanget CO2 til bærekraftig drivstoff. Herøya industripark i Porsgrunn skal huse det første produksjonsanlegget som vil produsere nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem mest trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Norsk e-Fuel har hovedkontor i Oslo, og vil industrialisere Power-to-Liquid (PtL) i Norge for det europeiske markedet. Prosjektet skal konvertere norsk fornybar elektrisitet til bærekraftig drivstoff.

Selskapet er en joint venture mellom Sunfire, som er verdensledende innen PtL-teknologi, Climeworks, en pioner innen CO2-fangst, Paul Wurth, et ledende EPC-firma for stålfabrikanter og det grønne norske investeringsselskapet Valinor.

– Vi er stolte over å ha samlet de fremste bransjeaktørene og en norsk investor for å realisere dette prosjektet. Sammen kombinerer vi kommersiell teft med den mest avanserte og effektive teknologien på markedet , sier daglig leder Karl Hauptmeier i Norsk e-Fuel.

Dekker de fem største innenriks-rutene i Norge

Det er fortsatt en høy andel fossilt brensel i den europeiske transportsektoren. Spesielt innen områder av sektoren som er vanskelig å elektrifisere, for eksempel luftfart. Prosjektet på Herøya er derfor et viktig skritt mot en karbonnøytral transportsektor.

Det første anlegget vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter i året, og er planlagt satt i drift i 2023. Deretter skal anlegget oppskaleres og produksjonen tidobles frem mot 2026. Anlegget på Herøya vil da kunne spare luftfarten for 250 000 tonn CO2-utslipp i året. Det oppskalerte anlegget vil bli brukt som modell for en landsdekkende utrulling.

– For å sette dette i perspektiv: ett oppskalert anlegg vil alene kunne produsere nok blandet, bærekraftig drivstoff til å dekke de fem største innenriks-rutene i Norge (Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Tromsø og Oslo-Bodø). Dette vil omtrent halvere utslippene fra fly på disse strekningene, forklarer Lars Helge Helvig, som er grunnlegger av Valinor og styreleder i Norsk Vind.

Teknologien i sentrum

Det er Sunfire og Climeworks som står bak den innovative teknologien som gjennom elektrolyse gjør det mulig å konvertere fornybar energi, vann og fanget CO2 til syngass. Gjennom videre prosessering og raffinering produseres e-fuel, som er et bærekraftig drivstoff blant annet for bruk i luftfartsnæringen. Sluttproduktet er sertifisert og kan brukes direkte i etablert infrastruktur.

– Potensialet er enormt. Norsk e-Fuel kan produsere bærekraftig drivstoff i mye større skala enn hva som har vært oppnådd tidligere, noe som vil være helt avgjørende for å gjøre fremtidens globale transportsektor bærekraftig. Vi er glade for å kunne bidra med teknologien for direkte luftfangst, samt kunnskap og erfaringer, sier medgründer og daglig leder Christoph Gebald i Climeworks.

Starter på Herøya i Porsgrunn

De fire selskapene er allerede godt i gang med planleggingen for å etablere anlegg i Herøya industripark i Porsgrunn. Herøya tilbyr viktig infrastruktur og industriparken har godt med plass for en planlagte oppskalering. Norsk e-Fuel har også pekt ut flere potensielle lokasjoner for videre utrulling. Norsk e-Fuel vil med dette bidra til å skape nye grønne arbeidsplasser i Norge, både lokalt og nasjonalt. Dette kan være en katalysator for etableringen av et nytt næringsliv i Norge som utvikler morgendagens bærekraftige løsninger.

– Klimaendringene og økte kostnader for CO2-utslipp skaper et voksende marked for bærekraftige løsninger. Dette prosjektet vil skape store muligheter både for Norge og Europa, og kan være nøkkelen til en mer omfattende avkarbonisering enn hva som så langt har vært mulig. Energiomstillingen utvikler seg allerede raskt i forbrukerorienterte sektorer. Nå er det på tide at industrien tar grep om teknologier som kan oppskaleres for å avkarbonisere de sektorene som henger etter, sier administrerende direktør Georges Rassel i Paul Wurth.