Meny
Skal være Nordens ledende leverandør av hydrogen til tungtransport De tre grunderne i HydRe. Foto: Norwegian Hydrogen

Publisert
03.February.2023

Skal være Nordens ledende leverandør av hydrogen til tungtransport

Det finske hydrogenselskapet Hydre Oy er kjøpt opp av Norwegian Hydrogen AS. – Vi skal være Nordens ledende leverandør av hydrogen til tungtransport, sier Per Øyvind Voie, leder for selskapets satsing på fyllestasjoner for hydrogen.

HydRe passer perfekt til Norwegian Hydrogen. 

– Vi retter oss begge mot tungtransportsegmentet, og mens HydRes satsingsområde er Finland med noen lovende prosjekt i Baltikum, har Norwegian Hydrogen for tiden en rekke prosjekter i Sverige, Danmark og Norge. 

Gründerne er fortsatt med

HydRe ble etablert av tre gründere i 2021, som en spin-off av Flexens Oy Ab, en finsk prosjektutvikler og investor med fokus på fleksible energiløsninger. Flexens så HydRes hydrogenfyllestasjonsnettverk som en stor mulighet, da den globale interessen for grønt hydrogen er sterkt økende. Med salget av HydRe oppfyller dermed Flexens sin rolle som inkubator.

De tre gründerne av HydRe har alle erfaring fra biogassindustrien, etter å ha jobbet med utrullingen av et nettverk av biogassfyllestasjoner. Denne operative erfaringen utfyller teamet i Norwegian Hydrogen på en god måte. To av gründerne skal jobbe fulltid i selskapet fremover, mens den tredje går inn i selskapets styre.

– For oss var dette også en perfekt match, sier Juho-Matti Uuksulainen, som snakker på vegne av de tre gründerne. 

– Vi har tatt HydRe langt på kort tid, men for å fortsette denne utviklingen og veksten trengte vi et sterkere fundament. Dette fant vi i Norwegian Hydrogen. Vi ser frem til den fremtidige reisen sammen med denne sterke eieren, dette vil akselerere utbyggingen av fyllestasjoner for hydrogen i Finland og Baltikum.

Partene er enige om ikke å opplyse om kjøpesummen, men Uuksulainen avslører at alle de tre HydRe-gründerne reinvesterer mesteparten av kjøpesummen i Norwegian Hydrogen-aksjer.

– Vi har stor tro på at hydrogen er avgjørende for å muliggjøre nullutslipp for tungtransport og at Norwegian Hydrogen vil være en ledende aktør for å få dette til. For oss er det derfor bare fornuftig å reinvestere mesteparten av kjøpesummen og bli aksjonærer i Norwegian Hydrogen.

Ser etter flere M&A-muligheter

Voie i Norwegian Hydrogen er åpen for flere transaksjoner fremover.

– Samtidig som vi har ambisiøse planer for vår organiske vekst, søker vi også aktivt attraktive partnere som kan styrke vår posisjon ytterligere.  Markedet for hydrogenfyllestasjoner er ungt, med mange små selskaper. Vi tror sterkt på stordriftsfordeler og er alltid åpne for diskusjoner med potensielle partnere som deler våre synspunkter.