Meny
Skanlog med intelligente lagerløsninger

Publisert
05.March.2015

Skanlog med intelligente lagerløsninger

En stor utfordring for produsenter og distributører er kontroll av varehåntering og lagerbeholdning. Strenge krav fra bedrifter og myndigheter gjør at behovet for effektive systemer for håndtering av slik informasjon er en forutsetning for kostnadseffektive forretningsprosesser. Hvordan møter norske bedrifter disse utfordringene?

Stadig flere virksomheter stiller større krav til logistikkløsninger, lagerstyringsløsninger og Warehouse Management Systems. I tillegg ønsker man integrasjon mot ERP systemer, sentrale vareregistre og sporing gjennom produksjon og varehåndtering. Utviklingen av RFID, standardiserte forpakningsenheter og strekkoder gjør arbeidet enklere, men mange har fortsatt utfordringer forbundet ved integrasjon mot eksisterende systemer.

Smart logistikk med Warehouse Management Systems

[factbox id=”1″]

Det er lett å la seg imponere over effektiviteten til store internasjonale nettbutikker som Amazon.com med over 240 millioner kunder og 70 lager fordelt over hele verden. Hva ligger bak suksessen til slike og andre internasjonale bedrifter? Hva kan norske aktører lære av slike kolosser?  Vi har snakket med Ann Marita Storholm i Skanlog for å høre hvordan de tilnærmer seg utfordringer forbundet med lagerstyringstjenester og integrasjon.

– Vi selger tredje- og fjerdeparts logistikktjenester og har et spesialbygd  WMS-system som vi benytter på vårt lager. Vi kommuniserer med kunder og leverandører via EDI hvor alle transaksjoner og ordre sendes til oss hver dag som EDI Fact,  XML eller flatfilmeldinger. I tillegg til vårt WMS system LAS, bruker Skanlog SAP som ERP system og E3 AWR som innkjøpssystem, forklarer Storholm.

Hvem er det som benytter seg av Skanlog tjenester?

– Våre 4-PL kunder i Norge er primært importører og produsenter av vin, øl og brennevin, men vi har også 3-PL kunder innen flere segmenter som bekledning, hudpleie og dyrefor. Våre kunder kommuniserer med SAP eller direkte mot vårt WMS-system. Dette handler om filkommunikasjon hvor det er spesifikasjoner for hvordan filsystemene settes opp, forklarer Storholm.

Integrasjon med ERP-systemer

Innebærer løsningen utfordringer forbundet med integrasjon hos kundene?

– Vi benytter et eksternt selskap  for filformidling og oversettelse noe som gjør at vi kan kommunisere med stort sett alle typer ERP systemer. Vi har samtidig mange forskjellige oppsett mot våre kunder, full speiling av ERP system der alle transaksjoner som blir foretatt på vår side automatisk også blir gjort i kundens ERP system eller at eksempelvis innkjøpsordrer, salgsordrer og fakturafiler går via EDI til kundene, utdyper Storholm.

– På vår webbaserte portal som oppdateres mot SAP Core kan våre kunder ta ut rapporter og  følge med på transaksjoner. Dette er informasjon om varetilgjengelighet på lager, hva som ligger til bestilling, hva som er solgt og mye annet.

– Vi mener det gir store fordeler og besparelser for kundene å outsource logistikken til en ekstern partner.  Dette gjør at alle kostnadene er variable og at tjenesten er skalerbare ovenfor kundens behov. Mange bedrifter har store svingninger gjennom året og  har et variabelt behov for både plass og tjenester gjennom et år, avslutter Storholm.