Meny
– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Publisert
21.February.2019

– Skjerp kravene og få farlige vogntog bort fra veiene

Et stort flertall nordmenn mener kravene til vogntog bør skjerpes, viser en ny NAF-undersøkelse. I tillegg bør transportfirmaer og de som kjøper transporttjenester holdes medansvarlig for sikkerheten. – Vi kan ikke leve med utryggheten folk opplever med farlige vogntog, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hele 83 prosent av de spurte mener at kravene til vogntog som ferdes på norske vinterveier bør skjerpes. Det viser en fersk undersøkelse utført av InFact for NAF. Over halvparten svarer at de ikke er tilfreds med kontrollen myndighetene utfører med vogntog.

Vogntog skaper utrygghet

– Folk ønsker at politikerne og veimyndighetene tar i bruk kraftigere lut enn de gjør i dag for å få farlige vogntog bort fra veiene. Vogntogene gir en uakseptabel utrygghet langs veien, sier Ryste.

Hele 45 prosent svarer at de selv har sett vogntog i vinter som står fast eller har kjørt av veien

– Det viser at dette ikke er en teoretisk problemstilling eller noe folk bare leser om i mediene. Vogntog som ikke takler norsk vinterføre er noe folk ser og opplever i hverdagen, sier Ryste.

Ikke sjåførens ansvar

På spørsmål om det er sjåføren, firmaet eller begge som bør straffes om vogntoget ikke er i forskriftsmessig stand svarer halvparten at begge bør straffes. Nesten 40 prosent svarer at firmaet bør straffes mens kun 7 prosent mener sjåføren alene bør straffes. Hele 74 prosent mener norske firmaer som kjøper transporttjenester har et ansvar for tilstanden til kjøretøyene de leier inn.

– Undersøkelsen viser at folk mener det er firmaene og de som kjøper transporttjenester som må bære det største ansvaret. Skal det ryddes opp må de som styrer pengene i bransjen stilles til ansvar, sier Ryste.

Viktig for NAF

NAF representerer 500.000 medlemmer som ferdes i trafikken. I starten av januar gjennomførte organisasjonen en demonstrasjon av hva som skjer når et vogntog mister kontroll på hengeren og treffer en personbil i 60 kilometer i timen.

– Dette er alle bilisters store skrekk, og det er lite du kan gjøre selv for å forhindre at et vogntog ute av kontroll treffer bilen din. Derfor er dette en viktig sak for NAF, farlige vogntog som ikke er skodd for norske vinterveier må stoppes, sier Ryste.

Fakta om undersøkelsen

Utfører: InFact AS (på oppdrag for NAF)
Populasjon: Norge, innbyggere +18 år
Antall intervjuer: 1013
Vekting: Kjønn, alder, bosted
Feilmargin: Maksimalt +/- 3 %-poeng – gjelder totalutvalget
Metode: InFact automatiske telefonintervjuer
Periode: 13. februar 2019