Meny
Skuffende lite om biodrivstoff Drivkraft Norge mener regjeringen ikke bidrar til økt bruk av biodrivstoff i sitt forslag til statsbudsjett. På bildet er fagsjef i Drivkraft Norge, Einar Gotaas, innfelt. Foto: Pexels.com/Moment Studio

Publisert
18.November.2021

Skuffende lite om biodrivstoff

– Hurdalsplattformen har gode formuleringer om økt bruk og produksjon av biodrivstoff, men Støre-regjeringens første statsbudsjett viser foreløpig lite handling. – Redusert veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det litt mer konkurransedyktig mot fossilt drivstoff, men det vil trolig ikke føre til økt bruk av biodrivstoff. Til det kreves det større endringer i virkemiddelapparatet, sier fagsjef Einar Gotaas i Drivkraft Norge.

– Så lenge vi har et omsetningskrav for bruk av biodrivstoff til veitrafikken hvor det ikke legges til rette for å selge mer biodrivstoff enn det som kreves, vil ikke reduksjon av veibruksavgift føre til økt bruk av biodrivstoff. Vi er ikke imot avgiftsreduksjonene, de vil tross alt senke avgiftstrykket for sluttbruker, men regjeringen må benytte seg av flere virkemidler for å øke bruken av biodrivstoff, som igjen vil redusere utslippene, sier Gotaas.

Omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikken har frem til nå vist seg som et bra virkemiddel for å få ned utslippene fra transportsektoren. Etter at den forrige regjeringen innførte avgift på volum solgt utover omsetningskravet, har imidlertid omsetningskravet blitt et tak fremfor et gulv når det gjelder hvor mye biodrivstoff som omsettes i det norske drivstoffmarkedet. Drivkraft Norge mener at tiden er moden for å erstatte omsetningskravet med reduksjonsplikt.

– Reduksjonsplikt vil premiere alle fornybare drivstoffer med høy klimanytte. Regjeringen bør bestrebe teknologinøytrale rammebetingelser, sier Gotaas, han utdyper:

– Dersom norske omsettere pålegges å redusere sine utslipp ved å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff, uavhengig teknologi, vil det stimulere til økt salg av flere fornybare energibærere. Eksempler på dette kan være hydrogen, strøm, biodrivstoff, biogass, bio-LPG og syntetiske drivstoff, sier Gotaas.

Han mener målet ikke må være hvor mange elbiler man får på markedet, eller hvor mange liter biodrivstoff som brukes.

– Målet er å redusere utslipp av klimagasser på en så effektiv måte som mulig. Sverige har allerede innført reduksjonsplikt, og EU har nylig foreslått å ta i bruk dette i sine forslag i klimapakken «Fit for 55» som ble lansert i sommer, sier Gotaas.

– Drivkraft Norge vil understreke at regjeringen er upresis i sin formulering om effekten av reduksjon av veibruksavgiftene. Selv om regjeringen skriver i sitt budsjettfremlegg at de reduserer pumpeprisen fordi de reduserer veibruksavgiftene, så er ikke virkningene på pumpeprisen bestemt av Stortinget. Avgiftsreduksjoner har selvsagt en betydning, men selve pumpeprisen bestemmes av mange andre forhold i markedet også.