Meny
Slik får vi utslippsfri tungtransport i Oslo Foto: Wikimedia Commons

Publisert
11.March.2021

Slik får vi utslippsfri tungtransport i Oslo

Oslo skal bli en by tilnærmet uten klimagassutslipp i 2030, og da må også de vanskelige utslippene i tungtransporten kuttes. ZERO har nå levert en omfattende utredning av hvilke virkemidler som behøves på veien mot utslippsfri tungtransport i 2030.

ZEROs rapport, skrevet på oppdrag av Klimaetaten i Oslo kommune, viser at det trengs en bred palett av virkemidler for å nå det ambisiøse målet om en utslippsfri tungtransport i 2030. På en del områder er Oslo helt avhengig av at statlige myndigheter spiller på lag, og gir byene handlefrihet til å lede an med ambisiøse virkemidler.

– Oslos klimamål er veldig offensive, men også veldig viktige. En utslippsfri tungtransport i Oslo vil drive endring også utover kommunegrensa og landegrensene. Vår rapport viser at virkemidlene finnes, og de må trappes stadig opp fram mot mål i 2030, sier Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO.

Rapporten peker på en rekke tiltak som kommunen og staten bør gjennomføre. Aller mest kraft vurderer ZERO at det ligger i å forsterke kravene til nullutslipp i anskaffelser, forsterke miljødifferensieringen i Oslos bomringer, og å innføre nullutslippssoner i Oslo, med gradvis økende omfang.

Rapporten går gjennom eksisterende virkemidler fra lokale og nasjonale myndigheter, og skisserer og vurderer hvilke nye virkemidler som er nødvendige. Rapporten er resultatet av et arbeid hvor også transportnæringen selv har vært tett involvert, for å belyse hvordan virksomheten ser ut og hvilke barrierer som fins mot overgang til elektrisitet, hydrogen og biogass. Økonomi, tilgang på ladeinfrastruktur og tilgang på adekvate kjøretøy går igjen som viktige utfordringer som politiske virkemidler må angripe.

– Vårt nære samarbeid med sentrale transportaktører, og med Oslo kommune, kombinert med vår fagkunnskap og erfaring, plasserer ZERO godt for å bidra til å finne løsninger. Nå har vi levert en omfattende og grundig rapport som er et godt grunnlag for videre arbeid for nullutslippsløsninger i tungtransporten, både i Oslo og andre steder, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO.

Rapporten er langt fra sluttpunktet i arbeidet for utslippsfri tungtransport, og ZERO kommer til å fortsette samarbeidet med blant annet Oslo kommune for å sette effektive virkemidler ut i live.