Meny
Slik kan ruteoptimering bidra til å redusere effekten av førermangel Illustrasjon: Descartes

Publisert
01.November.2021

Slik kan ruteoptimering bidra til å redusere effekten av førermangel

Samtidig som behovet og kravene til leveranser øker, reduseres antall sjåfører. Dette legger stort press på arbeidsgiveren om å beholde og finne nye sjåfører. Men det finnes en løsning – ruteoptimering kan øke førerens produktivitet betraktelig.

I løpet av de siste ukene har vi kunnet lese om førermangelen i Storbritannia og hvordan den har ført til tomme hyller i butikkene. Vi ser samme trend i Norden – det er ikke nok sjåfører til å møte transportkravene, en situasjon som ikke ser ut til å endre seg de nærmeste årene med tanke på den raskt voksende e-handelen.

For å redusere effekten av førermangelen må arbeidsgivere jobbe for å beholde eksisterende sjåfører og øke produktiviteten hos de som allerede finnes i organisasjonen. Her kan ruteoptimering spille en viktig rolle. Gjennom implementeringen av dynamisk ruteoptimering kan førerens leveringskapasitet øke med opptil 35 prosent. I større organisasjoner kan dette tilsvare å ansette ytterligere ti sjåfører.

Viktigheten av å beholde sjåførene

Å beholde sjåfører er første prioritet. Å kjøre kommersielt kan være svært anstrengende, særlig når dårlig planlagte ruter gjør at sjåfører må streve for å rekke leveringsoppdragene sine i løpet av arbeidstimene de kjører på. Det høye stressnivået førere utsettes for gjør at mange søker seg videre til andre arbeider. Bruk av maskinlæring, ML, innen ruteoptimering, kan bidra til å beholde sjåfører ved å skape individuelle ruter basert på førerens produktivitet. Maskinlæring kan også identifisere hvilke førere som fullfører arbeidet på kortere tid enn planlagt, og dermed kan gjøre flere stopp.

Pågens reise mot klimasmarte og effektive transporter

Pågen er et eksempel på et selskap som har effektivisert sine transporter. Samtidig som butikkene skal betjenes på best mulig måte med levering i ulike tidsrom, skal også sjåførene i sin rolle som selgere, ha kundekontinuitet og få de obligatoriske pausene. Gjennom ruteplanleggingsverktøy fra Descartes får Pågen den beste utnyttelsen av bedriftens 400 biler og sikrer en normal 40-timers uke for sine sjåfører.

Det finnes ingen rask løsning på problemet med førermangel. Mens arbeidsgivere fortsetter arbeidet med å tiltrekke nye sjåfører, bør de samtidig legge vekt på å øke effektiviteten hos eksisterende sjåfører og sørge for at de blir i organisasjonen. Ruteoptimering er en viktig strategi for å øke kapasiteten hos eksisterende og stadig mer knappe førerressurser.