Meny
Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren

Publisert
11.June.2018

Slik vil et CO2-fond kutte utslipp i transportsektoren

Thema Consulting Group har laget en utredning på oppdrag fra NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV.

På rapportlansering på Håndverkeren 12. juni får du blant annet svar på disse spørsmålene:

Hvorfor trenger vi et CO2-fond for næringstransporten, og hvordan vil fondet bidra til målet om å halvere utslippene i transportsektoren innen 2030?

Hva er status for klimavennlig transportteknologi på vei, sjø og i luften, og hvilke løsninger vil være tilgjengelig frem mot 2030?

Hvordan kan et CO2-fond bidra til raskere introduksjon av ny teknologi og nye løsninger i næringstransporten?

På lanseringen møter du, i tillegg til Thema Consulting, Kristin Skogen Lund (NHO) og alle organisasjonene som står bak initiativet om CO2-fond, politikere fra regjeringen og Stortinget, og andre relevante aktører. Se program her.