Meny
Smale og dårlige fylkesveier skaper ulykker og nestenulykker hver eneste dag – Yrkestrafikkforbundet krever handling Karsten Arne Larsen. Foto: YTF

Publisert
07.September.2023

Smale og dårlige fylkesveier skaper ulykker og nestenulykker hver eneste dag – Yrkestrafikkforbundet krever handling

– Det skjer ulykker og nesten-ulykker hver eneste dag på smale og dårlig vedlikeholdte fylkesveier. Yrkessjåførene kjører med hjertet i halsen hver eneste dag i frykt for hva som kommer mot dem rundt neste sving, sier leder i Yrkestrafikkforbundet region Sør-Vest, Karsten Arne Larsen.

Nå krever han at fylkespolitikerne begynner å ta større ansvar for veiene de eier.

– Det lokale og regionale veinettet er hovedpulsåren for oss som bor i distriktene. Jeg forventer at de politikerne som skal styre fylket etter valget sørger for trygge og gode veier, sier han.

Stort etterslep

Larsen påpeker at forfallet på fylkesveiene også har en økonomisk konsekvens

– Bare i Rogaland har NAF beregnet etterslepet er på over 3,2 milliarder kroner. Hvis vi ikke begynner å vedlikeholde i større tempo enn nå, forfaller veiene enda mer og kostnadene blir enda større når vi faktisk begynner å gjøre noe, sier han.

Politikerne er ikke fornøyde med egen innsats

Norgesbarometeret på vegne av Yrkestrafikkforbundet spurt lokalpolitikerne på fylkes- og kommunenivå om de er fornøyde med eget fylkes prioritering av samferdsel.

Kun 9 prosent av politikerne på Vestlandet svarer at de er fornøyde med vedlikehold av veinettet, 14 prosent at de er fornøyde med tiltak for å redusere ulykker og 10 prosent er fornøyd med prioriteringen av rassikring.

– Undersøkelsen viser tydelig at politikerne er enig i at veiene de eier er for dårlige og at de ikke gjør en god nok jobb med utbedring, vedlikehold og rassikring. Da lurer jeg på hvorfor de ikke gjør noe med det, sier leder i Yrkestrafikkforbundet region Sør-Vest, Karsten Arne Larsen.