Meny
SMART firefelt gir mer trafikksikker vei for pengene Illustrasjonen viser noen av dagens veinormaler, samt Nye Veiers forslag. Illustrasjon: Nye Veier

Publisert
18.February.2020

SMART firefelt gir mer trafikksikker vei for pengene

Nye Veier anbefaler en ny dimensjoneringsklasse for motorveier, med bredde på minimum 19 meter. – Vi trenger fleksibilitet i veibyggingen for å få mer trafikksikker vei for pengene, sier adm. direktør, Anette Aanesland.

Nye Veiers forslag fremmes i selskapets høringsuttalelse til Statens vegvesens utredning av en smalere firefelts vei, samt standarder på strekninger med ÅDT mellom 6000 og 20 000. I denne utredningen lanserer Vegvesenet en smalere motorveitype enn de 23 meterne som er standard bredde på firefeltsveier i dag. Bredden på 20 meter i Vegvesenets forslag oppnår man ved å krympe bredden på veiskuldrene. Nye Veiers forslag innebærer at det i tillegg tas bort en meter fra midtskillet mellom de motgående kjørefeltene.

– Nye Veier ønsker seg fleksibilitet i å utvikle et sikkert veinett og samtidig oppnå besparelser til å bygge mer vei for pengene. Derfor har vi foreslått at det etableres en ny firefelts veistandard, med minimum 19 meters bredde. Den kan vi bygge der trafikken ikke er særlig stor, og andre forhold ligger til rette. Dagens eneste standard for firefelts vei (23 meter bredde) er kostbar, og bidrar ofte negativt til samfunnsøkonomisk lønnsomhet, spesielt der trafikken er moderat, sier administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Hun forklarer at Nye Veiers løsning reduserer bredden av midtfeltet mellom kjørebanene. Selve kjørefeltet er akkurat like bredt som på dagens 23 meters brede firefeltv, og veiskuldrene er like brede som alternativet Statens vegvesen har utredet. Nye Veier foreslår i tillegg å styrke bruken av trafikksikkerhetstiltak. Regulerbare fartsgrenseskilt med varsling av arbeid og uhell, kameraovervåking med automatisk detektering av hendelser er blant  tiltakene Nye Veier ønsker å innføre.