Meny
Snart lades batteriene over hele landet

Publisert
27.January.2016

Snart lades batteriene over hele landet

På Enovakonferansen på onsdag la Enova fram planene som skal gjøre det mulig å kjøre Norge rundt med elbil. Over 20 nye strekninger skal utbygges med hurtigladere de neste to årene. Først ut er E39 fra Stavanger til Trondheim og E6 fra Trondheim til Tromsø.

– Å elektrifisere transportsektoren er et viktig grep på veien mot lavutslippssamfunnet. Før jul støttet vi 77 nye hurtigladere i Sør-Norge, men det var bare starten. Ambisjonen er å få på plass et sammenhengende ladetilbud langs alle de viktigste hovedfartsårene i Norge innen utgangen av 2017. Når elbilen kan brukes også på langturer, trenger du ikke lenger fossilbilen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Enova organiserer støtten til ladestasjoner gjennom utlysinger hvor ladeoperatørene konkurrerer om utbygging av de ulike strekningene. Første utlysing ble tildelt rett før jul. Enova gikk i dag ut med den andre utlysingen, som omfatter følgende strekninger:

 • E6/E8/RV80 Trondheim–Bodø–Tromsø
 • E39 Stavanger–Bergen–Ålesund–Trondheim
 • E14 Trondheim–riksgrensen mot Sverige

Sør-Norge fylles med hurtigladere

Senere i år kommer Enova med ytterligere to utlysinger for bygging av hurtigladere. Den tredje utlysingen går ut i mai og omfatter en rekke strekninger i Sør-Norge:

 • E18 Oslo–Ørje
 • E16 Magnor–Kongsvinger–Kløfta
 • RV2 Kongsvinger–Elverum
 • RV35/E16 Jessheim–Hønefoss–Hokksund
 • RV9 Kristiansand–Haukeligrend
 • RV13 Jøsendal–Voss
 • E134 Drammen–Haugesund
 • RV36 Seljord–Eidanger
 • RV5 Lærdal–Florø
 • RV4 Oslo–Mjøsbrua
 • RV15 Otta–Måløy
 • E136 Dombås–Ålesund

Til Kirkenes og Nordkapp

Med den fjerde og siste utlysingen utvides nettet av ladestasjoner til både Kirkenes og Nordkapp.

– Med dette vil vi ha dekket alle de nasjonale transportkorridorene slik de er definert i Nasjonal transportplan. Når alle disse hurtigladerne er på plass, vil man kunne kjøre elbil langs hele Norge, fra Kristiansand til Kirkenes, sier Nakstad.

Den fjerde utlysingen går ut i september og omfatter disse strekningene:

 • E6 Tromsø–Kirkenes
 • E10 Bjørnfjell–Å (Lofoten)
 • E8 Skibotn–riksgrensen mot Finland
 • E69 Olderfjord–Nordkapp
 • E75 Tana–Vardø
 • E105 Kirkenes–riksgrensen mot Russland
 • RV92 Karasjok–riksgrensen mot Finland
 • RV93 Alta–riksgrensen mot Finland

– Vi har tro på at dette nettverket av hurtigladere vil gjøre elbilen mer attraktiv. Det vil igjen øke etterspørselen etter og lønnsomheten for nye hurtigladestasjoner andre steder, sier Nakstad.

Hurtigladerne i de tre utlysingene skal være i drift innen 1. november 2017. Enova følger utviklingen i markedet tett, og vil vurdere behovet for videre støttetiltak når disse utlysingene er avsluttet.

Støtter inntil hundre prosent

Utlysingene er utformet som konkurranser, hvor søkerne som tilfredsstiller kravene og søker om det laveste tilskuddsbeløpet vil tildeles støtte. Enova kan støtte inntil hundre prosent av investeringskostnadene.

– Konkurranseformen bidrar til en rask og helhetlig utbygging, og innebærer at vi kan gi høyere støtte der det viser seg nødvendig for å utløse bygging. Vi er beredt til å bruke det som skal til for å få på plass hurtigladere langs disse veiene, sier Nakstad.

Enova stiller krav om at det skal være minimum to lademuligheter per femte mil på veinettet som omfattes av utlysingene. De nye hurtigladerne blir kompatible med alle typer elbiler, og elbilister skal kunne benytte ladestasjonene uten å ha abonnement.