Meny
Søkingen til transport og logistikk holder hodet over vann Antall søkere til VG1 Teknologi og industrifag har gått opp med litt over åtte prosent sammenlignet med i fjor. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne høyere søkertall. Foto: NLF

Publisert
12.August.2022

Søkingen til transport og logistikk holder hodet over vann

Det er økende søkertall til både VG1 TEK og VG2 TL. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig til å dekke behovet for 15.000 sjåfører fram mot 2030. Det enkle svaret er, nei. NLF mener det må komme på plass flere studieplasser for å dekke etterspørselen.

Det nærmer seg skolestart, og ifølge Utdanningsdirektoratet er det 7.181elever som søkte seg inn på VG 1 Teknologi og industrifag (VG1 TEK). Det er en stigning på litt over åtte prosent sammenlignet med i fjor, og vi må tilbake til 2014 for å finne høyere søkertall.  

– Det er svært gledelig at søkertallene øker. Det viser at det nytter å arbeide med å profesjonalisere næringen og markedsføre de flotte yrkeskarrierene en kan ha innen transport og logistikk. Her er det ledige jobber i massevis – en situasjon som vil forsterke seg i årene fremover, sier prosjektleder for logistikk i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Christopher Sternefalk.

Færre går til yrkessjåførfaget

Årets søkermasse til transport og logistikkyrket viser at disse studieretningene klarer å holde hodet over vann, på tross av endringer i skolereformen som kom i 2019. Disse endringene førte til at det ble færre søkere til transport- og logistikkfagene ved at de mistet all rekruttering fra service og samferdsel (dette vises også tydelig i tabell 1). 

Selv om noen færre søker seg til yrkessjåførfaget ser vi likevel en god utvikling de siste ti årene. Andelen søkere videre fra TIFF og Service og samferdsel til VG2 Transport og logistikk har steget jevnt og trutt (bortsett fra i 2019), og tar derfor en stadig en større del av VG1 Teknologi og industrifag elevene.

Avslag 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i flere år, i samarbeid med opplæringskontorene, Sotin og videregående skoler med transport og logistikk-fagene, jobbet med problemstillinger rundt rekruttering.   

Tidligere i år søkte NLF, Sotin, opplæringskontorene og flere videregående skoler, Utdanningsdirektoratet om et kryssforløp mellom VG1 Salg service og reiseliv til VG2 Transport og logistikk (TL) II og fra VG1 Bygg- og anleggsteknikk til VG2 TL. Avslaget for dette kom i mai 

– Det er et uforståelig avslag som hverken hjelper elever eller næringen. Vi kommer ikke til å legge denne saken død da dette er for viktig for alle parter, kommenterte markedssjef i NLF, Kjell Olafsrud, da avslaget ble kjent.

Flere jenter 

En annen sak å glede seg over er at antall jenter som søker seg til VG1 Teknologi og industri, samt VG1 Transport og logistikk, er økende. Antall jenter utgjør i dag omtrent halvparten av økningen vi ser i søkertallene.  

Trenger flere skoleplasser 

Utfordringen nå er å få fylkene og skolene til å øke kapasiteten på VG1 og VG2 tilsvarende. Ut fra figuren under, ser vi hvilke fylker som kanskje bør øke kapasiteten.  

– Det er skuffende at fylkene ikke følger opp med nok skoleplasser. Landet trenger tusenvis av nye sjåfører og logistikkarbeidere i årene fremover – og næringen gjør virkelig en innsats for å få ungdom til å søke seg til oss. Myndighetene må nå gjøre sin del av jobben og sørge for at det er nok skoleplasser tilgjengelig, mener administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Tabell 1 og 2: Den øverste tabellen viser andel elever som går over til VG2 Transport og logistikk (VG2 TL) fra TIFF og Service og samferdsel. Etter 2019 ser vi et tydelig dropp som følge av at de mistet all rekruttering fra service og samferdsel. Tabell to, viser at det er et lite dropp i antall elever som søker seg fra VG2 TL og over til VG3 yrkessjåførfaget.

Tabell 3: I denne tabellen har du antall søkere til transport og logistikk + yrkessjåførfaget med både total, kjønn og prosentmessig fordeling.

Figuren viser antall elever som har søkt seg til Transport og logistikk fordelt på fylke, og satt i forhold til hvor mange som har fått plass. Fylkene som kommer ut med røde tall, bør vurdere å øke antall plasser.

 

Kilde: Alle tall er hentet fra Utdanningsdirektoratet, men tabellene er utarbeidet av NLF-internt.