Meny
Solid satsing på grønn varedistribusjon i Norge Fra v. Peter Stangeland, Markedsdirektør, Knut Eriksmoen, Adm.dir. og Hans-Thomas Andersen, Direktør landdivisjonen. Foto: DB Schenker

Publisert
20.April.2021

Solid satsing på grønn varedistribusjon i Norge

Målet om utslippsfri distribusjon i Oslo er nådd. Nå rulles det ut elektriske vare- og lastebiler i de største norske byene. Innen utgangen av 2021 skal distribusjonen i bysentra være 100% elektrisk.

Selskapets ambisiøse mål om å løse all varedistribusjon i Oslo med null utslipp er nådd. Ved etableringen av Oslo City Hub som verdens første i sitt slag, og en 100% omlegging fra diesel til elektrisk, har Oslo fått en betydelig miljøgevinst på ca. 400 tonn Co2 i reduksjon pr. år. Nå står resten av landet for tur.

– DB Schenker har ambisjoner om å levere med null utslipp i all bydistribusjon i alle større norske byer innen 2021. Selskapet har så langt investert betydelig i ny elektrisk bilpark, og ruller ut 25 nye elektriske laste- og varebiler i hele landet denne våren. Investeringen i bærekraftig bydistribusjon vil fortsette gjennom 2021, til vi har nådd målet om 100% elektrisk distribusjon i alle større norske byer.

– DB Schenker er en Norges største transport- og logistikkvirksomheter. Vi har en klar strategi for å redusere CO2 utslippene fra vår virksomhet til et absolutt minimum. Dette innebærer at man innen 2025 implementerer ulike prosjekter som i sin tur skal sørge for at minimum 80% av transportene vil gjennomføres med nullutslipp. Dette gjelder både i byene, og mellom byene. Dette skal gjøres gjennom en stor konvertering av dieseldrevne kjøretøy til en kombinasjon av både elektriske kjøretøy, biogasskjøretøy og betydelig økt andel av gods på tog. Senest innen 2027 skal alle transporter gjennomføres med klimanøytralt drivstoff.

– Vi antar da også at hydrogen vil være implementert i enkelte deler av kjøretøyflåten.

Dette er et ledd i DB Schenker konsernets globale målsetting om 100% utslippsfri bydistribusjon innen 2030.