Meny
Sør-Trøndelags elbusser vant «Årets lokale klimatiltak 2017»

Publisert
02.November.2017

Sør-Trøndelags elbusser vant «Årets lokale klimatiltak 2017»

Sør-Trøndelags store elbuss-satsing ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og Miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen i kveld. Andreplassen gikk til Oslo for klimabudsjettet, og Sarpsborg kommune fikk tredjeplassen for innkjøp av fossilfrie kommunale kjøretøy.

Miljøkrav i anbud gir første store utrulling av elbuss i Norge

Årets vinner er Sør-Trøndelag fylkeskommune som stilte sterke miljøkrav i bussanbudet til Trondheim, og dermed får 35 elbusser, hvorav 10 store leddbusser i 2019. Dette blir en av Europas største helelektriske bussflåter. Samtidig skal den øvrige bussparken gjøres fossilfri.

– Sør-Trøndelag har et vedtatt mål om å spille en ledende rolle i utviklingen av klimavennlig teknologi. Dette gjør de til gangs med sitt vinnerprosjekt. Gjennom politisk vilje til endring har vi her fått et modig, innovativt og ambisiøst foregangsprosjekt. Det vil ha store ringvirkninger til andre fylker og bidra til en grønnere kollektivnæring, sier jurymedlem Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Innovativt klimabudsjett

Andreplassen gikk til Oslo kommune for klimabudsjettet.

– Oslo kommune har lansert det ene banebrytende klimatiltaket etter det andre de siste årene. Med sitt klimabudsjett og tilhørende styringssystemer, teller kommunen nå utslippskutt på samme måte som penger. Dermed sikres gjennomføring av tiltak, godt samarbeid og god styring av klimaarbeidet. Flere andre kommuner har tatt etter hovedstaden allerede, sier jurymedlem Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Norges første elektriske renovasjonsbiler for husholdningsavfall

Tredjeplassen går til Sarpsborg kommune som viser vei på et nytt, viktig område: elektrifisering av tyngre lastekjøretøyer. Med to helelektriske renovasjonsbiler er kommunen her først ute i landet. I tillegg faser kommunen inn mange elvarebiler og biogasskjøretøyer som ledd i en langsiktig omstilling.

– Sarpsborg baner her vei for alle landets kommuner med å stille sterke miljøkrav i renovasjonsanbudet, sier jurymedlem og tidligere statsråd Odd Einar Dørum.

Det er sjuende gang prisen deles ut. Det var sterk konkurranse og mye diskusjon, så juryen valgte å utvide fra fem til seks nominerte i år. Juryen for årets tildeling har bestått av Odd Einar Dørum, Helge Eide, Kristin Halvorsen og Marius Holm.