Meny
Sparer tid og penger med automatiserte godsterminaler Startskudd på Alnabru: På Alnabru ble starten på reisen mot automatiserte terminaler markert en solfylt dag i februar. De største godskundene våre, Bring, PostNord og DB Schenker, kjørte biler gjennom porten som nå er automatisert, etter klarsignal fra direktør for godstrafikk Oskar Stenstrøm. Foto: Nicolas Gogstad

Publisert
25.February.2021

Sparer tid og penger med automatiserte godsterminaler

Bane NOR jobber målrettet med å gjøre godsterminalene mer effektive, og innfører nå systemer på Alnabru godsterminal for å automatisere og digitalisere operasjonene inne på terminalen. Og gevinstene er mange.

Det er systemene TOS og GOS som nå er innført på Alnabru, som er en intermodal terminal hvor flere transportformer inngår i transportkjeden. Terminaloperasjonssystemet (TOS) effektiviserer planlegging og håndtering av lasteenheter inne på godsterminalen og gateoperasjonssystemet (GOS) erstatter dagens manuelle inn- og utsjekking av lastebiler. Systemene gir besparelser for næringen, og styrker også konkurransefortrinnet til gods på bane.

Sparer tid og penger

Innføringen av de digitale systemene gir flere gevinster, som å bedre oversikten og kontrollen over godsflyten inne på godsterminalene. I tillegg legger systemene til rette for å redusere kostnadene for inn- og utkjøring på terminalene og lastning og lossing av tog, og å effektivere bruken av lastegater og depotområdet. Dette reduserer tiden som går til planlegging, lasting og lossing, noe som bedrer kapasiteten på sikt. Kontrollen av eventuelle skader på lastbærere og kjøretøy vil også bli bedre.

Systemene som nå er innført på Alnabru godsterminal skal i løpet av 2021 innføres på godsterminalene Brattøra i Trondheim og Ganddal i Sandnes også. Dette vil gi enda flere gevinster, og vi vil årlig kunne:

  • Laste og losse inntil 300 flere tog
  • Spare over 700 driftsmaskintimer med terminalløfteutstyr
  • Frigjøre opptil 25 prosent av depotarealene
  • Redusere kostnadene for bruk av terminalene med 30 prosent. Dette er sammenlignet med 2018, da vi begynte å planlegge innføringen.

For prosjektleder av TOS/GOS, Rune Halvorsen er innføringen på Alnabru en viktig milepæl i et langvarig arbeid.

– Jernbanen er kontinuerlig under utvikling, og på Alnabru godsterminal har 150 år med modernisering og effektivisering satt sine spor. Her har vi Hovedbanen fra 1800-tallet på den ene siden og nå automatisert registrering av kjøretøy og konteinere på den andre siden. Ved å innføre TOS og GOS tar vi i bruk moderne teknologi for å holde jernbane konkurransedyktig, forteller Halvorsen.

Startskuddet på Alnabru

På Alnabru ble starten på reisen mot automatiserte terminaler markert en solfylt dag i februar. De største godskundene våre, Bring, PostNord og DB Schenker, kjørte biler gjennom porten som nå er automatisert, etter klarsignal fra direktør for godstrafikk Oskar Stenstrøm.

– Hele 30 prosent av kostnaden for å transportere gods på bane kan kobles til terminaloperasjonen. Effektivisering av terminaloperasjonen er derfor veldig viktig for oss, og jeg er glad for at vi nå er i gang med denne digitale reisen, forteller Stenstrøm.

Koronasituasjonen gjorde at det dessverre ikke kunne være flere til stede på markeringen, men både samferdselsminister Knut Arild Hareide og konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund har sendt sine hilsener og gratulasjoner.

– Det er gode nyheter at Bane NOR nå er i gang med å innføre digitale verktøy på Alnabru godsterminal. Dette er et arbeid som vil føre med seg store gevinster og har gode effekter for gods på bane. Det vil gi både besparelser for næringen og styrke konkurransefortrinnet til den skinnegående varetransporten, sa Hareide i sin hilsen.

– Dette er veldig viktige milepæler i digitaliseringen av jernbanen. På denne måten får vi mer gods på jernbanen, og jernbanen blir mer effektiv og mer konkurransedyktig. Dette passer også inn i bærekraftmålene til Bane NOR, og hele bransjen. Dette er et viktig steg i digitaliseringen av jernbanen, fortalte Frimannslund.

Filmen med startskudd og videohilsner kan du ser her. 

Reisen mot automatisering fortsetter

I tillegg til å innføre TOS og GOS jobber Bane NOR med flere prosjekter som automatiserer og digitaliserer gods på bane. Disse prosjektene inkluderer å anskaffe nye portalkraner på Alnabru godsterminal i 2022, innføring av ERTMS og modernisering av Nygårdstangen godsterminal.