Meny
Stabilt 2017 i et svært utfordrende logistikkmarked

Publisert
01.August.2018

Stabilt 2017 i et svært utfordrende logistikkmarked

Stabilt 2017 i et svært utfordrende logistikkmarked for Schenker AS, som er et av landets største logistikkselskaper med omfattende virksomhet innen de fleste transportformer.

– 2017 var nok et år med resultater på det jevne for Schenkers norske virksomhet. Med en driftsmargin på 2,1% og en omsetning på 3,9 milliarder kroner, så har vi fremdeles mye å gå på resultatmessig, sier Knut Eriksmoen CEO i Schenker AS.

Samtidig er det også en realitet at logistikkbransjens lønnsomhet generelt er svært lav i Norge, og den viser en tydelig nedadgående kurve de siste årene grunnet sterk konkurranse og overkapasitet. Totalt sett så er vi kun mellomfornøyde med resultatet, vi har mye å strekke oss etter fremdeles

DB Schenker sin globale virksomhet leverte sitt beste resultat i historien med et overskudd på 477 millioner euro av en omsetning på 16,43 milliarder euro.

Digitalisering, effektivisering, norsk infrastruktur, miljø og sjåførkrise står høyt på agendaen i Schenkers norske virksomhet.

– Digitaliseringsbølgen er vi definitivt med på, og konsernet investerer tungt i infrastruktur og applikasjoner som vil gjøre oss enda mer effektive fremover. Markedet forventer bedre informasjonstjenester og tettere integrasjon som skal gjøre alle parter mer effektive og ikke minst for å kunne tilby enda mer attraktive tjenester.

– Større investeringer i den norske virksomheten står for tur gjennom både nye automatiske godssorteringssystemer og langt mer effektive godsterminaler, i første omgang gjelder dette terminalene på Østlandet.

– Schenker benytter fremføring av gods med tog mellom landsdelene i Norge for en betydelig andel av godsvolumene, imidlertid er andelen på vei kraftigøkende. Kvaliteten på jernbanefremføringen er dessverre langt under pari, og fortsetter utviklingen så vil også mange andre kunder rømme bort fra togene fremover.

– Sjåførmangelen man har sett på kontinentet de siste årene brer seg sakte men sikkert inn i Skandinavia og Norge også. Sjåføryrkets status blant ungdom er kraftig utfordret det siste tiåret, her må både vi og bransjen for øvrig ta et krafttak for å unngå en regelrett sjåførkrise i Norge. Høyere utdanning og særlig bygg- og anleggsbransjen blir gjerne valgt fremfor sjåføryrket.

Ny miljøstrategi er lagt, og innen utgangen av 2019 så skal Schenker i Norge kun benytte EURO 6 klassifiserte lastebiler, og innen utgangen av 2020 så skal all distribusjon i større norske byer gjennomføres med fossilfrie kjøretøyer i selve bykjernene, det vil si med kjøretøy enten med gass eller el-motorer. Vi er allerede i gang med el-sykler i Oslo og Bergen, og de første elektriske vare- og lastebilene rulles neste år på norske veier. Vi håper også å få gjennomført tester av en autonom lastebil sammen med vårt svenske søsterselskap i løpet av høsten/vinteren 2018.