Meny
Statens vegvesen gjennomførte over 79.000 tungbilkontroller i 2020 Stetens vegvesen gjennomførte over 79.000 kontroller av tunge kjøretøy i 2020. Bildet er fra en kontroll på Ånestad i november. Foto: Statens vegvesen

Publisert
11.January.2021

Statens vegvesen gjennomførte over 79.000 tungbilkontroller i 2020

Til tross for smitteverntiltak store deler av året, gjennomførte Statens vegvesen flere kontroller av tunge kjøretøy langs vegene enn året før.

Utekontrollørene i Statens vegvesen jobber hver dag for å sikre at vi har trygge kjøretøy og sjåfører på vegen. Dette bidrar til at vi kan komme nærmere målet om null drepte i trafikken.

– Vi har levd med smitteverntiltak siden midten av mars. Likevel greide vi å øke antallet kontroller i fjor. Det viser at vi har dyktige og engasjerte medarbeidere og ledere, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

I 2019 ble det gjennomført 77.734 tungbilkontroller i Norge. I 2020 ble tallet 79.042.

– Økningen i antallet kontroller kan også forklares av at utekontrollaktiviteten vår fra 1. januar 2020 ble organisert i én nasjonal avdeling. Det har økt effektiviteten vår og bidratt til mer lik praksis i hele landet, sier Wigdel.

– Bedre til å plukke ut de riktige kjøretøyene

Det ble avdekket feil eller mangler på 36.778 av de kontrollerte kjøretøyene, det tilsvarer 46,5%. Wigdel understreker at dette ikke betyr at det er feil og mangler ved nesten halvparten av alle vogntog på vegene i Norge.

Kjetil Wigdel er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– De fleste tungbilene som kjører på norske veger har alt i orden. At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene. Rundt 500.000 tunge kjøretøy er innom våre kontrollplasser i løpet av året. Av disse ble 79.042 plukket ut til en grundigere kontroll, mens de fleste fikk kjøre videre etter en kort sjekk. Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter, sier Wigdel.

22.000 kjøreforbud

22.066 av de som ble kontrollert fikk ikke kjøre videre før de hadde rettet opp feil og mangler. Over 12.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

– De som får kjøreforbud på grunn av overlast må laste om eller av før de får fortsette. Mange får også gebyr. Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på vegen. Derfor er det viktig at vi slår ned på dette når vi kommer over det på våre kontrollplasser, sier Wigdel.

316 kjøretøy ble holdt igjen på grunn av for dårlige dekk i løpet av 2020. 16 ble anmeldt for samme forhold og 3.574 førere fikk gebyr.

2000 anmeldelser

Rundt 2.000 førere og transportbedrifter ble anmeldt som følge av overtredelser avdekket under kontroller langs veg i 2020. Halvparten av disse på grunn av alvorlige brudd på reglene for kjøre- og hviletid.

– Når vi anmelder brudd på kjøre- og hviletid, betyr det at forholdet er alvorlig. Regelverket er innført for å sikre at førere av tunge kjøretøy er tilstrekkelig opplagte. Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs vegen. De som jukser med kjøre- og hviletiden får også et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket, sier Wigdel.