Meny
Statens vegvesen invitert inn i svensk innovasjonsprogram Statens vegvesens medlemskap i Drive Sweden åpner for deltakelse i en rekke spennende forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor transportteknologi. Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen

Publisert
26.January.2023

Statens vegvesen invitert inn i svensk innovasjonsprogram

Medlemskapet i Drive Sweden vil gi Statens vegvesen økt tilgang på kompetanse i transportprosjekter og -aktiviteter sammen med norsk industri.

– For at vi skal kunne fortsette å levere god kvalitet til trafikantene, er det viktig for Statens vegvesen å samarbeide med de beste kompetansemiljøene innenfor internasjonal industri og akademia, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Statens vegvesen ble invitert inn i dette samarbeidet på grunn av at vi gjennomfører en rekke prosjekter som er interessante for internasjonale samarbeidspartnere. Medlemskapet i Drive Sweden vil være en styrke for begge parter, og befester Statens vegvesens rolle som en attraktiv internasjonal samarbeidspartner.

– Stor anerkjennelse

Drive Sweden er et av Sveriges 17 strategiske innovasjonsprogrammer, og har som formål å ta en ledende rolle innen bruk av digital teknologi for å skape et mer bærekraftig transportsystem. Programmet har om lag 200 partnere fra Sverige, USA og Europa.

– Invitasjonen til å delta i Drive Sweden er en stor anerkjennelse av måten vi gjennomfører våre forsknings- og innovasjonsprosjekter på, sier sjefingeniør Tomas Levin ved seksjon ITS Teknologi i Statens vegvesen.

Ser bare fordeler

Levin ser bare fordeler med medlemskapet i Drive Sweden:

– Vi har sterke og dyktige kompetansemiljøer innenfor intelligente transportsystemer i Norge, men mangler en bilindustri og det økosystemet som følger med det.

Han understreker at medlemskapet ikke kommer med noen økonomiske forpliktelser.

– Drive Sweden er finansiert av de statlige virksomhetene Vinnova, Energimyndigheten og Formas. Det forventes av Statens vegvesen som medlem at vi deltar i og skaper prosjekter. I praksis betyr dette for oss at vi fortsetter med våre forsknings- og innovasjonsprosjekter, men at vi kan få inn partnere i våre prosjekter som kommer med sin egen finansiering fra det svenske virkemiddelapparatet for innovasjon.

Norsk deltagelse er naturlig

– Nordiske forhold er krevende, og for å lykkes med digitalisering må vi få bilindustrien og økosystemene rundt til å se utfordringene og forstå at det å beherske nordiske forhold er nyttig for å håndtere konsekvensene av klimaendringer i resten av Europa. Utfordringene vi står ovenfor er store og komplekse og krever det beste av både norsk og utenlandsk industri. Drive Sweden er en arena der vi håper å koble sammen de beste hodene for å skape de løsningene som trengs.

Tomas Levin forteller at Statens vegvesen ikke først og fremst er interessert i å få finansiering til sine prosjekter fra Drive Sweden.

– Vi ønsker å involvere svenske og utenlandske kompetansemiljøer for å støtte oss og norsk næringsliv, noe som vil være en styrke for både norsk og svensk industri. Vårt partnerskap i Drive Sweden åpner opp for at industrien som hjelper oss her hjemme også kan få adgang til en større arena med sine tanker og løsninger, og kanskje bli med i enda større prosjekter internasjonalt for å finne løsningene vi trenger for fremtiden.