Meny
Statens vegvesen kontrollerer 5000 EU-kontroller årlig Einar Eskilt, seksjonsleder i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Publisert
16.November.2022

Statens vegvesen kontrollerer 5000 EU-kontroller årlig

Har du noen gang vært usikker på om det er bukken som passer havresekken når du leverer bilen til EU-kontroll? Statens vegvesen følger nøye med.

Bilverkstedene utfører en viktig samfunnsoppgave når de gjennomfører EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll/PKK) på den norske bilparken. Oppgaven gjør de på vegne av Statens vegvesen, som på sin side har tilsyn med at verkstedbransjen gjør jobben slik de skal gjøre den.

Bilverkstedene som utfører EU-kontroller, kan når som helst få Statens vegvesens tilsynsmedarbeidere på døra.

5000 stikkprøver årlig

– Vi gjennomfører ca 5000 stikkprøver på EU-kontroller årlig. Når verkstedene er ferdig med en kontroll, skal de melde inn kontrollskjemaet digitalt til oss. Når vi er ute på stikkprøver følger vi med på kontrollskjemaene etter hvert som de blir lagt inn. Da kan vi sende verkstedet beskjed om at det aktuelle kjøretøyet ikke må forlate verkstedet før vi har vært og sjekket det. Vi sørger for å være i nærheten av verkstedet og dukker opp i løpet av 30 minutter, sier seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen.

Når kontrollørene er ute på oppdrag, kan de la det digitale verktøyet velge ut hvilke verksteder og biler som skal kontrolleres, eller de kan legge inn visse parametere hvis det er noen virksomheter de er mer interessert i.

Tilgjengelig historikk

– Inne i systemet ser vi også historikk på verkstedet, når de hadde stikkprøve sist gang, og resultatet av denne. Slik kan vi sjekke om de har rettet opp i forhold som vi har påpekt tidligere, sier Eskilt.

Historikken som er lett tilgjengelig for tilsynsmedarbeiderne, bidrar også til at Statens vegvesen kan målrette kontrollene mot virksomheter der det er mest sannsynlig at ikke alt er på stell.

– Det skal lønne seg å drive butikken skikkelig. Men samtidig er det slik at alle som gjør en myndighetsoppgave på våre vegne, må regne med besøk av oss fra tid til annen, sier Eskilt.

Ikke bare stikkprøvekontroll

I tillegg til stikkprøvekontroller bruker Statens vegvesen også innrapporterte data for å se etter uregelmessigheter. Flere useriøse aktører har blitt avslørt på denne måten.

– Nå nøster vi opp en større sak i Sandefjord, der en ansatt ved et verksted har lagt inn et stort antall EU-kontroller som vi mistenker er fiktive, sier Eskilt.

Siden saken fortsatt er under etterforskning, har vi ikke noen endelig oversikt over omfanget ennå.

– Den utro tjeneren har mottatt betaling for EU-kontroller direkte til seg selv og ikke til firmaet. Vedkommende har lagt inn et unormalt høyt antall EU-kontroller, mange av dem utenfor firmaets ordinære åpningstid, og flere av de kontrollerte kjøretøyene er ikke hjemmehørende i Sandefjord. Da er det ganske mange varsellamper som blinker hos oss.  Her er det god grunn til å sjekke ut nærmere, sier Eskilt.

Fakta om EU-kontroll:

Alle tunge og lette kjøretøy må på EU-kontroll.

Vanlige personbiler skal kontrolleres første gang når de er 4 år gamle
– deretter annethvert år.

Tunge kjøretøy (over 3500 kg), ambulanser og taxier skal kontrolleres hvert år.

EU-kontrollen tar man hos bilverksteder (kontrollorgan), som har godkjenning for dette.