Meny
Statsbudsjettet viser at det trengs et taktskifte i neste Nasjonal Transportplan Foto: Thomas Østberg Jacobsen/Kystrederiene

Publisert
07.October.2020

Statsbudsjettet viser at det trengs et taktskifte i neste Nasjonal Transportplan

Godsalliansen er positiv at støtteordninger som styrker godstransport på jernbane og sjøtransport videreføres og i noen tilfeller styrkes. Samtidig svekkes mulighetene for å få en velfungerende og konkurransedyktig nærskipsfart når regjeringen foreslår dramatiske kutt i nettolønnsordningen for norske sjøfolk.

–Det er positivt at ordninger som styrker mulighetene for godsoverføring til sjø og bane opprettholdes. Men kuttet i nettolønnsordningen er et angrep på norsk sjøfart og vil også svekke godstransporten langs kysten og fjerne norske arbeidsplasser midt i koronakrisen, sier Johnny Hansen, leder av Godsalliansen og forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

Regjeringen i foreslår i statsbudsjettet for 2021 videreføring av en rekke ordninger som er viktig for å styrke godstransport på sjø og jernbane. Program som «Grønt skipsfartsprogram» og «Effektive og miljøvennlige havner» er viktige og vil sammen med flåtefornyingsprogrammet føre til teknologiskifter som gjør sjøfarten enda mer konkurransedyktig og klimavennlig. Likevel er det ingen tegn til en mobilisering eller økning i disse programmene, til tross for gode resultater.

– Det er stort sett stø kurs og det holder ikke. Hvis vi skal nå klimamålene Norge har forpliktet seg til, er vi nødt til å lykkes med at de lange og tunge transportene går langs kysten eller på jernbanen. Det krever politisk vilje og klare prioriteringer som vi ikke ser i dette budsjettet. Det krever en kursendring og et taktskifte i neste Nasjonal Transportplan, sier Hansen.

Budsjettforslaget har en økning i investeringer på jernbane. Dette er stort sett finansiering av allerede oppstartede prosjekter. Det er positivt med oppstart av elektrifiseringsprosjekter i Trøndelag, men også på jernbane trengs det et taktskifte for å lykkes.

– De store jernbaneprosjektene er viktige grep for samfunnet, men vi prioritere og fremskynde de små prosjektene som kan ha stor effekt. Det er flere flaskehalser i jernbanenettet som hindrer fremføring av lengre og tyngre godstog. Om vi får utbedret disse punktene, kan godskapasiteten økes opp mot 40% uten å øke antallet togavganger, sier Hansen.

Alt i alt er det et budsjett på det jevne for godstransporten, der angrepet på nettolønnsordningen er det mest fremtredende.

– Det hjelper ikke å satse på grønn skipsfart om man fjerner arbeidsplassene og den norske maritime kompetansen. Kuttet i nettolønnsordningen må snus i Stortinget, avslutter Hansen.