Meny
Sterk vekst i godstrafikken på bane i 2021 Godstog på vei ut av Gråskallen tunnel på Bergensbanen. Foto: Øystein Grue/Bane NOR

Publisert
01.February.2022

Sterk vekst i godstrafikken på bane i 2021

I fjor økte godstrafikken på jernbane med hele 12 prosent. Stadig flere vil flytte lasten fra trailer til tog, men noen steder i landet må Bane NOR si nei. Det skyldes at kapasiteten er sprengt.

(Nedenfor finner du en tabell over økning i godstrafikken, fordelt på banestrekning)

Stadig flere etterspør frakt av varer og industriprodukter på skinner. Fra 2020 til 2021 økte godstransporten på bane med 12 prosent.

Flere strekninger på Østlandet, Vestlandet og i Nord-Norge har hatt en enda større vekst. Aller øverst troner Østfoldbanen, med en oppgang på hele 28 prosent.

– Vi er glade for at stadig flere ønsker å transportere gods på den mest klimavennlige måten. Økningen på jernbanen er stor, og etterspørselen er enda større, sier Henning Scheel, konserndirektør for Kunde og marked i Bane NOR.

Et tog erstatter 30 trailere

Det jobbes for at stadig mer av transporten i Norge kan flyttes over fra veiene til jernbanen. Dette var også et sentralt punkt når regjeringen presenterte sin samferdselspolitikk i Hurdalsplattformen i høst.

– Vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til en mest mulig bærekraftig utvikling. Samtidig ser vi at kapasiteten på flere banestrekninger nærmer seg taket. Noen steder må vi rett og slett si nei til mer gods, fordi det ikke er plass, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Det reduserer mulighetene for en mer miljø- og klimavennlig varetransport. Et eneste godstog med kontainere kan erstatte rundt 30 trailere på veiene.

Ønsker større satsing

Per i dag er Bergensbanen og Dovrebanen på bristepunktet. Dette er de viktige transportkorridorene mellom Oslo og Bergen og Trondheim. Kongsvingerbanen og Østfoldbanen er også tidvis overbelastet.

Det har fått NHO Logistikk og Transport til å etterlyse flere tiltak som styrker kapasiteten på jernbanenettet:

– Vi ønsker plass til flere og lengre tog, som kan gå raskere mellom destinasjonene. Et skikkelig løft for skinnegående gods krever en større satsing på utbygging av infrastrukturen. Det handler først og fremst om flere og lengre kryssingsspor, og en opprustning og effektivisering av terminalene, sier administrerende direktør Are Kjensli.

Kan bli flere godstog i nord

Det meste av norsk jernbane består av ett enkelt spor. Konserndirektør Henning Scheel i Bane NOR peker også på behovet for utbygging av flere kryssingsspor, altså et ekstra spor der tog kan passere hverandre.

Et slikt arbeid pågår nå på Nordlandsbanen, som oppgraderes for halvannen milliard kroner. Til høsten er jobben gjort. Det gir rom for en økning i antall godstog i nord.

Samtidig bygger Bane NOR ut terminalene i Narvik og Bergen. Det gir ikke mer plass i sporet, men det gjør terminalene i stand til å ta imot flere og lengre godstog. I tillegg skal det monteres nye, effektive kraner på Alnabru i Oslo, som vil styrke lastekapasiteten.

Banestrekning 2020* 2021* Vekst
Østfoldbanen 250 320 28 %
Gjøvikbanen 148 179 21 %
Dovrebanen 1501 1783 19 %
Nordlandsbanen 1181 1392 18 %
Roa – Hønefossbanen 89 105 18 %
Bergensbanen 986 1142 16 %
Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll) 327 374 15 %
Kongsvingerbanen 549 600 9 %
Sørlandsbanen 1124 1188 6 %
Solørbanen 164 163 -1 %
Ofotbanen 1348 1301 -3 %
Sum øvrige baner 376 458 22 %
Totalt 8043 9006 12 %
*Tallene er oppgitt i millioner bruttotonnkilometer, for alle typer godstog.