Meny
Stoppet pirater som tjente millioner på oppkjøring

Publisert
07.November.2018

Stoppet pirater som tjente millioner på oppkjøring

Sensorer og de som jobber med tilsyn og krimsaker i Statens vegvesen stoppet pirater som tjente rundt 10 millioner på ulovlig oppkjøring – bare på Notodden. En ny regel satte en stopper.

Leder Tor Skilbred og sensorer ved Notodden trafikkstasjon skjønte at noe ulovlig var på gang for et par år siden:

Så å si alle førerprøver var bestilt opp av privatskoler fra hele Sør-Norge, særlig fra Oslo. Kandidatene hadde bakgrunn fra Afrika og Midtøsten og strykprosenten var på over 70 prosent.

– Det var dager med kun utenlandske kandidater. Det var mye feil med identitetspapirer. Kandidatene hadde ofte svært mangelfulle kunnskaper om trafikk og hvordan de skulle kjøre bil, sier Skilbred.

Livsfarlige situasjoner

Han forteller at de i fjor avbrøt 200 førerprøver der kandidatene allerede etter noen minutter viste at de overhodet ikke behersket bilkjøring.

– Det var kjøring i feil kjøreretning, på gangvei og høy fart. Noen ganger kjørte vi til og med i grøfta.

Samlet informasjon

På Notodden kartla sensorene hva som skjedde:

Piratene hadde fått godkjent tidligere trafikkskolebiler som førerprøvevogn og brukte dem til trafikkopplæring i stort omfang. De bestilte oppkjøring, og det kom kandidater med toget kvelden før som tok inn på et dårlig motell. Disse ble tatt med på en biltur i kjørerutene til sensorene. Det var også gjerne en liten oppvarmingstime på morgenen. Tre av fire kandidater strøk, noe som betydde at piratene kunne ta 4-6 000 kroner i betaling for en ny oppkjøringsrunde.

Kontaktet krimseksjonen

Vegvesenets krimseksjon ble koblet inn og arbeidet med å samle inn informasjon ble systematisert. Alle registreringer som ble gjort på Notodden ble ukentlig oversendt krimseksjonen for videre etterretning og analyse.

– Situasjonen på Notodden var uholdbar, sier Jon Molnes, leder av krimseksjonen i Statens vegvesen. Med bakgrunn i behandlet informasjon ble det innledet et samarbeid med politiet som resulterte i en større razzia mot miljøet. Det løste ikke problemet. Vi kontaktet derfor fagseksjonen i Vegdirektoratet og sammen utarbeidet vi en målrettet regel som skulle hindre at piratene kunne bruke praktisk førerprøve som inntektskilde. Strategien var «ingen penger – ingen pirater».

Ny regel 1. juli

Alt ble mye bedre på Notodden etter at Vegvesenet innførte den nye regelen:

Fra 1. juli i år må alle biler som brukes til praktisk kjøreprøve være knyttet til en godkjent trafikkskole. Kommer det andre biler, skal sensor avvise prøven og varsle [email protected] slik at saken kan følges opp.

– Etter den nye regelen kom har alt blitt mye bedre. Ventetida for å få kjøre opp har gått fra rundt 70 dager til 10 dager, og strykprosenten er nesten halvert, opplyser Skilbred.

Han forteller at det tidligere også tidvis var sjukmeldte sensorer på grunn av stort press og livsfarlige kjøreturer.

– Som en sensor sa: Det er deilig å kunne jobbe som sensor igjen og ikke som skadebegrenser.

Vi eier problemet – suksess med å fjerne markedet

– Den nærmeste til å løse et problem er oftest den som har det, og ved det «eier» problemet. Det er mange ganger rett å vise problemstillinger videre til politi og andre etater, men noen ganger er det å utnytte vårt eget handlingsrom det mest effektive. Denne saken kan tjene som et godt eksempel på at vi som eier av problemet er de nærmeste og beste til selv å løse det, sier Molnes.

– Ved hjelp av denne regelen har vi tatt bort markedet for pirater som tjener penger på praktisk prøve rundt om i landet. Erfaringene fra Notodden og andre steder viser at dette har fungert, så dette er en suksesshistorie, sier Dag Terje Langnes, leder av Trafikantseksjonen i Vegdirektoratet.

Berømmer kolleger

– Våre gode kolleger på Notodden og andre steder, som har meldt om tilsvarende utfordringer, har gitt informasjonen makt ved å dele den. Resultatet ser vi i dag. Samtidig er samfunnet slik at useriøse og kriminelle stadig finner nye muligheter, så fortsett å tipse slik at vi kan følge utviklingen, avslutter Molnes.