Meny
Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Publisert
17.September.2018

Stor interesse for hyperloop-samarbeid

Kan Norge og Norden bli et foregangsområde innen Hyperloop? Og hvor nær er vi å ta i bruk «den femte transportformen»? Det var temaet da Rambøll, SINTEF og NTNU inviterte til samarbeidskonferanse med noen av verdens ledende hyperloop-eksperter.

– Hyperloop føles nok fjernt for mange fortsatt, men skal transportformen bli en realitet er vi nødt til å starte grunnarbeidet nå. Det er det vi ønsker å gjøre med denne konferansen, sier Joakim Olsson fra Rambøll Management Consulting.

Hyperloop er et miljøvennlig transportsystem som kan revolusjonere hvordan vi frakter både varer og mennesker.

– Her i Norge er det store muligheter for transport av passasjerer og ikke minst gods, sier Thor Myklebust fra SINTEF.

– Hyperloop vil kunne knytte de nordiske landene tettere sammen og styrke markedene våre både internt og eksternt.

Men selv om den tekniske utviklingen har gjort store fremskritt de siste årene er det fortsatt en vei å gå før konseptet kan setts ut i live

– Teknologien finnes, men hvordan får vi frem samfunnsnytten og mulighetene ved hyperloop?

Dette blir svært viktig å forankre dette i de politiske miljøene i Norge og Norden, sa Malcolm Sjödahl fra Rambøll Sverige under konferansen.

Han sto på podiet sammen med blant annet Lars Hagebris fra det finske Næringsdepartementet, som allerede er godt på vei med hyperloop-eksperimentering, og Gabriele Semino fra Universitetet i Munchen. Her har en gruppe studenter utviklet kjøretøyet POD og deres nyeste POD har nådd en fart på 467 km/t.

– Det er en rivende utvikling på feltet. Skal man legge til rette for hyperloop i Norge og Norden må næringsliv, politikk og forskning dra i samme retning. Vi håper vi har bidratt til å legge grunnsteinen for dette, sier Olsson.

Deltakerne på konferansen var aktører fra både private og offentlige virksomheter. Også det finske ambassadøren var til stede. Finland er et av landene som ligger i front på utvikling av hyperloop.

– Det var en interessert forsamling med mange gode spørsmål og innspill. Det er tydelig at dette temaet engasjerer. Nå er vi i Rambøll, SINTEF og NTNU spente på å følge den videre utviklingen av hyperloop i Norden, avslutter Olsson.