Meny
Stor kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på E6 Soknedal

Publisert
16.May.2018

Stor kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på E6 Soknedal

Tidligere denne måneden troppet en stor delegasjon kontrollører opp på prosjektkontoret i Soknedal, der bygging av ny E6 nå pågår for fullt. Hensikten med kontrollen er å bekjempe sosial dumping og kriminalitet på Vegvesenets anlegg.

– Hensikten med en slik kontroll er å bekjempe sosial dumping, ulovlige lønns- og arbeidsvilkår og å avdekke annen kriminalitet, sier Tor Ødegaard, regional koordinator i Region midt i Statens vegvesens krimenhet. Førsteinntrykket er at prosjektet i Soknedal opptrer ryddig.

Flere offentlige instanser kontrollerer sammen

Krimenheten i har i flere år jobbet med kriminalitet knyttet til trafikant- og kjøretøyområdet. I fjor fikk de utvidet sitt mandat til også å gjelde virksomheten vår på veg.

Flere instanser var med på kontrollen på E6 i Soknedal i Trøndelag. Arbeidstilsynet intervjuet 25-30 arbeidstakere hos entreprenør og underentreprenører om lønns-, arbeids- og boforhold. Politiet utførte promilletester og sjekket dokumentene til sjåførene. Skatteetaten sjekket at innberettet lønn og skatt stemmer overens med virkeligheten.

Entreprenører og underentreprenører ser at de kan bli kontrollert. Det er også bra for sikkerheten til de ansatte, de får følelsen av å bli fulgt opp.

– Tor Ødegaard

– Vi ønsket å kontrollere et stort vegprosjekt for å bedre kompetansen hos de ulike instansene. Det er også ressursbesparende å utføre kontroller sammen, både for de som kontrollerer og de som blir kontrollert. Slik kan vi bruke informasjon gjensidig, og vi slipper å etterspørre samme informasjon flere ganger, sier Ødegaard, som fasiliterte kontrollen.

Viktig forebyggende effekt

– En annen gevinst ved en slik kontroll, er den forebyggende effekten. Entreprenører og underentreprenører ser at de kan bli kontrollert. Det er også bra for sikkerheten til de ansatte, de får følelsen av å bli fulgt opp, sier Ødegaard.

– Vegvesenet er landets største byggherre på anleggssiden. Det betyr at vi har et særlig stort ansvar for at sosial dumping og kriminalitet ikke finner sted på våre anlegg. Her har vi absolutt nulltoleranse, har vegdirektør Terje Moe Gustavsen tidligere uttalt.

Første store kontroll i sitt slag

– Prosjektorganisasjonen i Soknedal var positive og la forholdene godt til rette for kontrollen. Vi har ikke noen konkrete resultater ennå, men så langt ser forholdene ryddige ut, sier Ødegaard. Nå skal de kontrollerende virksomhetene sjekke data de har samlet inn.

En annen gevinst ved en slik kontroll, er den forebyggende effekten.

– Tor Ødegaard

– Denne kontrollen var den første i sitt slag i Region midt. Jeg kjenner heller ikke til at det blir gjort liknende kontroller i andre regioner. Vi er foreløpig på stadiet der vi prøver oss fram. Alt i alt var denne kontrollen veldig positiv. Jeg håper det lar seg gjøre å få til flere slike i fortsettelsen, sier Ødegaard, som også legger til at de har god støtte fra krimenheten i dette arbeidet.