Meny
Stor vekst på flyfrakt ved Avinor Oslo lufthavn

Publisert
22.August.2017

Stor vekst på flyfrakt ved Avinor Oslo lufthavn

Oslo lufthavn legger bak seg et første halvår med rekordvekst på flyfrakt og etablering av seks nye fraktselskap. 86.700 tonn med flyfrakt ble fløyet inn og ut, noe som tilsvarer en vekst på 32,1 prosent sammenlignet med første halvår i 2016.

Oslo lufthavn betjenes nå av 17 ukentlige fraktavganger som utelukkende betjener det norske sjømatmarkedet.

– Aktiv og oppsøkende arbeid mot fraktflyselskapene og samarbeid med sjømateksportørene har gitt konkrete resultater og en økning på 105 prosent i tilgjengelig tonnasje for sjømatnæringen ut fra Oslo lufthavn. Dette understreker viktigheten av at Avinor er en viktig premissgiver for at Norge skal nå sine eksportmål for eksport av sjømat til de oversjøiske markedene, sier direktør for cargo i Avinor, Martin Langaas.

I 2017 forventer Oslo lufthavn å håndtere opp mot 90.000 tonn sjømat som flyfrakt, noe som er en økning på over 50 prosent sammenlignet med 2016.

Kortere avstand til verdensmarkedene

Det er viktig for norsk eksportnæring at Avinor jobber for å redusere den geografiske avstanden mellom Norge og verdensmarkedene.

– Dette er en forutsetning for å sikre kvaliteten til den norske sjømaten helt frem til konsumentene i Asia, Midtøsten, Afrika og Nord-Amerika. Samtidig sikrer dette konkurransekraften til norske produkter, forklarer Langaas.

En ny ukentlig frakt avgang fra Oslo lufthavn vil årlig kunne betjene sjømat til en eksportverdi av en kvart milliard kroner.

Seks nye fraktselskap har etablert seg på Oslo lufthavn

På åtte måneder har Emirates Sky Cargo, AirBridge Cargo, Cargolux, Turkish Cargo, CAL og DHL lagt Oslo lufthavn inn i sitt nettverk.

– Det er en stor global interesse for det fraktpotensialet som ligger i Norge og den forventede veksten i norsk sjømateksport. Vi vil fortsette jobben med å sikre enda bedre eksportforutsetninger og flere fraktruter for norsk sjømatnæring i tiden som kommer, avslutter Langaas.