Meny
Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

Publisert
08.November.2018

Store norske selskaper vil ha fossilfrie tyngre kjøretøy

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få far på utrullingen.

GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine, Sønnico, Umoe, Agder Energi og Coca-Cola, lanserer på Zerokonferansen 8. november en erklæring der de etterspør flere utslippsfrie tyngre kjøretøy og forsterkede virkemidler.

Etterspør nå klimavennlige tyngre kjøretøy

I løpet av de neste to årene skal GreenFleet-bedriftene til sammen skifte ut 2 600 varebiler og tyngre kjøretøy av en samlet kjøretøypark på 7 000 kjøretøy. Bedriftene skal nå så langt det er mulig bytte til utslippsfrie eller fossilfrie løsninger, så fort disse er tilgjengelige. De etterlyser sterkere politiske grep, økt modellutvalg fra produsentene og internasjonalt samarbeid for å få fart på utviklingen.

Forsterkede virkemidler avgjørende for utrulling
Bedriftene peker på at myndighetene spiller en avgjørende rolle for å få med næringslivet på et raskere skifte til klimavennlige transportløsninger.

Bedriftene mener følgende seks satsinger trengs for å få fart på skiftet:

1. “Elbilfordeler” for næringslivet som skaper en rask utrulling av klimavennlige nyttekjøretøy gjennom etableringen av et CO2-fond for næringslivet.
2. En storstilt utbygging av lade- og fylleinfrastruktur for utslippsfrie og fossilfrie kjøretøy.
3. Satsing på norsk produksjon av biodrivstoff med høy klimanytte.
4. Krav i offentlige anbud som fremmer raskere innfasing av klimavennlige tyngre kjøretøy
5. Langsiktige og forutsigbare nasjonale insentiver for mer klimavennlig nyttetransport, som opptrapping av omsetningskrav for bærekraftig biodrivstoff, og varige bompengefordeler for utslippsfrie og fossilfrie nyttekjøretøy.
6. Innføre lokale virkemidler som gir klare fordeler for å velge helt fornybare løsninger