Meny
Støtter hurtigladere langs Kystriksveien og Lofoten Illustrasjon: Enova

Publisert
10.December.2019

Støtter hurtigladere langs Kystriksveien og Lofoten

Enova utlyser en konkurranse om områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil i Nordland. I alt elleve nye ladesteder skal etableres.

– Med denne utlysingen vil vi få på plass et grunnleggende ladenettverk langs viktige akser som Kystriksveien og Lofoten. Nye ladesteder på Bjørnfjell og Umbukta gjør også to øst/vest-forbindelser mer aktuelle for elbilister, sier markedsdirektør Øyvind Leistad i Enova.

Sparker i gang elbilsatsingen

På sikt må transportsektoren bli utslippsfri. Elbiler utgjør en stadig økende andel av nybilsalget, samtidig er ikke dette jevnt fordelt over hele landet. Enova tilbyr støtte til etablering av ladesteder i utvalgte områder, hvor turen nå er kommet til Nordland.

– Målet med dette støttetilbudet er å sparke i gang elbilsatsingen i tilstrekkelig grad til at elbil blir et reelt alternativ for de som bor og jobber i disse områdene. Så er tanken at denne utbyggingen gir tilstrekkelig bruk og etterspørsel til at det blir kommersielt interessant med videre utbygging uten offentlig støtte, sier Leistad.

Gjennom konkurransen som utlyses nå skal det etableres fem ladesteder langs Fv17 (bedre kjent som Kystriksveien), ett ladested ved Umbukta, og til sammen fem ladesteder for å dekke strekningene E10 Å–Bjørnfjell og Rv82 Melbu–Andenes samt Steigen.

Et fremtidsrettet ladenettverk

Samtlige ladesteder Enova som støtter i denne konkurransen skal etableres med to lademuligheter for hurtiglading (inntil 150 kW) og to for semi-hurtiglading (22 kW effekt). Inntil fire biler vil dermed kunne lade samtidig på hvert ladested.

– Vi ønsker å bidra til en robust infrastruktur tilpasset bilmodellene som kommer fremover, altså biler som har større batterikapasitet og som kan ta imot høyere ladehastigheter enn tidligere. Derfor tilbyr vi støtte til lading på 150 kilowatt, og stiller samtidig krav om at kabling under bakken dimensjoneres for at man på et senere tidspunkt kan oppgradere til lading på 300 kilowatt, sier Leistad i Enova.

På plass senest høsten 2021

Søknadsfristen for utlysingen er 28. februar 2020. Alle laderne må være på plass og i drift innen 18 måneder etter at Enova gir tilsagn. I praksis vil dette si senest i løpet av oktober 2021.