Meny
Støtter LNG for bærekraftig transportlogistikk

Publisert
10.November.2017

Støtter LNG for bærekraftig transportlogistikk

Bærekraft og en effektiv bruk av ressursene er hovedfokus i logistikksektoren nå som transportørene i økende grad ønsker å redusere sitt miljømessige fotavtrykk og samtidig tilfredsstille stadig strengere EU-bestemmelser.

For å forene kreftene for å promotere en renere mobilitet på Europas veier og fordelene med naturgass, samlet søsterselskapene CNH Industrial og FCA mer enn 30 av Europas store logistikkoperatører og biltransportører i Ulm i Tyskland 6. november. Her ligger forsknings- og utviklingssenteret til IVECO, et av selskapene innenfor CNH Industrial. Denne dagen var det presentasjoner av Peter Weiss, leder av EMEA Supply Chain Management og Global Supply Chain Coordination i FCA, Dror Noach, Vice President Global Logistics hos CNH Industrial, og Pierre Lahutte, toppsjef i IVECO.

Nødvendig å tenke nytt

Naturgass kan gi mellom 20 – 40% besparelse i drivstoffkostnadene, inntil 15% reduksjon i drivstofforbruket sammenlignet med diesel, samt sikre et støynivå lavere enn 71 dB i henhold til Piek Quiet Truck Test, en viktig fordel ved distribusjon i byområder. Lastebiler som går på LNG, forbedrer luftkvaliteten betydelig på grunn av lavere utslipp av CO2 og nitrogenoksider, samtidig som partikkelutslippene er så godt som eliminert.

– Vår forsyningstjeneste transporter millioner av bildeler, materialer og ferdigproduserte kjøretøy over hele verden, og dette gjør det nødvendig å tenke på nytt og implementere de mest effektive måtene å nå våre mål på, sa Peter Weiss under sin redegjørelse, hvor han også illustrerte hvordan FCA forbedrer transporteffektiviteten og dermed sparer mer enn 5.000 tonn CO2-utslipp i året.

Selskapets inn- og utgående veitransport krever 2.500 lastebilbevegelser daglig i Europa mellom 15 av FCAs fabrikker og destinasjoner i 28 land.

– Sammen med våre logistikkpartnere har vi adoptert Sustainable Logistics Principles for å kunne benytte alle metoder til å redusere den påvirkningen transport og kjøretøybevegelser har ved å optimere logistikkflyten, samt bruke kjøretøy med lave utslipp,forklarte han.

18% reduksjon i CO2-utslippene per tonn transportert gods

Han beskrev også hvordan selskapet i økende grad anvender alternative drivstoffer og var først til å bruke lastebilmodellen IVECO Stralis NP 400 i sin flåte og også først til å utføre internasjonal biltransport i Europa med lastebiler som ikke gikk på diesel:

– Vi tror at økt bruk av denne teknologien vil være med på å sikre FCA-nettverkets konkurranseevne og reduksjon av vårt utslipps-fotavtrykk.

Som en del av vår logistikk-strategier er vi godt I gang med å konvertere vår inn- og utgående transport til bruk av LNG-kjøretøy, forklarte Dror Noach som presenterte CNH Industrials skifte fra diesel til LNG innenfor den europeiske logistikkflyten som omfatter 34 produksjonsenheter og 10 delelagre.

Denne strategien har som mål å oppnå 18% reduksjon i CO2-utslippene per tonn transportert gods innen 2022, sammenlignet med nivået i 2014. Logistikkflyten hvor dette allerede er implementert, i Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania og Storbritannia, har vist besparelser på mer enn 1.000 tonn CO2 i året. Videre implementering i 2018 vil gi ytterligere besparelser på rundt 650 tonn CO2.

Potensialet til naturgass

IVECO var først til å anerkjenne potensialet til naturgass innenfor den kommersielle transportnæringen, som anbefalt i det siste G20 Energy 2016 toppmøtet i Beijing, Kina. Ved denne anledningen ble naturgass karakterisert som et lavutslipps fossilt drivstoff som vil spille en viktig og effektiv rolle i fremtidens energiforsyning på grunn av sitt lave utslipp av drivhusgasser. I tillegg henviser IVECO til “A European Strategy for Low-Emission Mobility”, en pakke med tiltak publisert av EU I 2016, hvor flytende naturgass (LNG) for tunge lastebiler blir ansett som et strategisk viktig trekk for Europa.

Som globale ledere når det gjelder bærekraftige løsninger og i tet i Europa når det gjelder naturgassdrevne kjøretøy tar CNH Industrial og FCA sitt kollektive ansvar seriøst. Selskapenes ekspertise innenfor alternative drivstoffer har ført til intensjonsavtaler om utvikling av naturgass-transport med EU, Japan og Israel.

Med bærekraft som retningslinje fortsetter CNH Industrial å investere i teknologier som vil redusere den miljømessige påvirkningen, og det gjelder også selskapets egne logistikkprosesser. Gjennom sitt datterselskap IVECO har CNH Industrial ledet den viktigste utviklingen innenfor alternative drivstoffer for langtransportsektoren. Den aller nyeste utviklingen er introduksjonen av nye Stralis NP 460, den første høytytende naturgass-lastebilen for langtransport og som er blitt implementert i CNH Industrials logistikk-strategi. Denne serien inkluderer nå tre nye modeller som er velegnet for all personbil-logistikk i Europa.

FCA fortsetter å investere i øko-effektive flåter som kjører på naturgass i Nord-Amerika og Europa. Selskapet har nå tett på 200 slike kjøretøy i drift, inklusive de som tilhører FCAs i-Fast Automotive Logistics i Europa.