Meny
Styrker sin posisjon med nye oppkjøp

Publisert
04.May.2016

Styrker sin posisjon med nye oppkjøp

Abax kjøper svenske Accessor Sverige AB og Ctrack Sverige AB. Selskapet styrker med dette sin posisjon blant de største europeiske selskapene innen flåtestyring og elektroniske kjørebøker.

– Vi er fornøyde med at vi i dag kan offentliggjøre oppkjøpene av Accessor Sverige AB og Ctrack Sverige AB. Det har hele veien vært en ryddig og god prosess rundt oppkjøpene, og de kommer som et naturlig ledd i vår vekstplan, forteller administrerende direktør i ABAX as, Petter Quinsgaard.

Oppkjøpet av Accessor Sverige AB og Ctrack Sverige AB er Abax sitt syvende oppkjøp siden 2014. Med oppkjøpet øker Abax Group sin eksisterende portefølje med 10 000 enheter, noe som bringer selskapets totale portefølje opp på 152 000 enheter.

– Jeg har sammen med mine ansatte tatt selskapene til et nivå hvor det nå kreves flere ressurser, og en større organisasjon for å kunne ta det neste steget. Jeg har derfor, over en lengre periode, sett etter den rette partner til å overta selskapene etter meg. Etter en prosess på to år, har vi funnet den partneren som har de beste forutsetninger for å videreutvikle selskapene videre. Abax er sannsynligvis det eneste selskapet i vår bransje som vedvarende har vist vekstrater på over 30 prosent, og samtidig formår å være lønnsomme. Derfor er jeg stolt over å kunne overlate ansvaret til nettopp Abax, forteller gründer og tidligere eier av Accessor Sverige AB og Ctrack Sverige AB, Niclas Holm

– Med oppkjøpet av Accessor Sverige AB og Ctrack Sverige AB styrkes vår organisasjon ytterligere, og vi fester grepet om å bli en ledende aktør og problemløser for alle med bil i arbeid, ikke kun i Norden men også i Europa. Sier viseadministrerende direktør i ABAX as, Bjørn Erik Helgeland.

Abax har siden opprettelsen i 2009 hatt stor vekst, og Larviksselskapet melder at for regnskapsåret 2015 har selskapet hatt en vekst på 50 prosent, hvorav 39 prosent er organisk. Abax omsatte i 2015 for 359 millioner kroner med en EBITDA på 50,7 millioner kroner.