Meny
Sykkelfesten fortsetter i Oslo

Publisert
08.June.2018

Sykkelfesten fortsetter i Oslo

DB Schenker presenterte 4 el-varesykler under Schenker Forum 31. mai og varsler at det blir distribusjon i Oslo sentrum med en ny type el-varesykler som et ledd i det grønne skiftet.

Nye el-varesykler for bylogistikk er følgelig en del av det grønne skiftet. Bylogistikken vil i tiden fremover få et nytt innhold og omfatte både el-varesykler, el-varebiler og el-lastebiler. De neste 2-3 årene vil by-logistikken bli utslippsfri.

I innlegg på Schenker Forum 31. mai d.å. bekreftet finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune og Øyvind Leistad fra Enova at de er positive til at DB Schenker satser på el-varesykler også i Oslo og vil også støtte et forslag om en mikrohub i sentrum.

For å lykkes med det grønne skiftet innen godstransport er det også behov for flere insentiver på samme måte som i personbilpolitikken. Det gjelder etablering av omlastingspunkter i sentrum og fasiliteter for lading av syklene.

Kommunen og næringen bør gå sammen for å finne smarte løsninger. Det samme gjelder etablering av tungtrafikkorridorer mellom godsterminalene og omlastingspunktene, mener Schenker.