Meny
Sykler erstatter varebiler i nytt, unikt prøveprosjekt

Publisert
06.June.2017

Sykler erstatter varebiler i nytt, unikt prøveprosjekt

Fra og med juni vil en kontainer ved Aker brygge fungere som en mikroterminal for varetransport på lastesykkel. Mikroterminalen er den første av sitt slag i Norge, og gjør behovet for biltrafikk i byen enda mindre.

– Miljøvennlig og effektiv varetransport er viktig for å redusere trafikkmengden og klimautslippene i Oslo. Byrådet vil gjøre det vi kan for å bidra i denne utviklingen, og jeg er veldig glad for at dette prøveprosjektet har kommet på plass, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Mikroterminalen inngår i et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Oslo kommune og DHL Express. Transportøkonomisk Institutt (TØI) evaluerer prosjektet. Oslo kommunes primære rolle i prosjektet er å stille til rådighet et areal hvor mikroterminalen kan stå plassert i prosjektperioden. Kommunen har også vært med på å arrangere workshops sammen med Statens vegvesen.

Tre lastesykler erstatter tre varebiler

I dagens ordning bruker DHL Express tre varebiler som kjører fra hovedterminalen to mil nord for Oslo hver morgen. Disse leverer pakker som skal distribueres i tre ulike områder sentralt i Oslo, henter pakker og kjører tilbake til terminalen med eksportgods når arbeidsdagen er slutt.

Ny ordning innebærer i hovedsak at én lastebil frakter godset til mikroterminalen Oslo. Deretter tar el-lastesyklene over, og leverer til mottakere i Oslo.

Mellomlagring i mikroterminal

Takket være mikroterminalen kan pakkene mellomlagres der. Kort vei mellom mikroterminal og kunder gjør det raskt og effektivt for syklistene å fylle på nytt. Sykler kommer raskere frem, og kan parkeres nærmere mottaker enn biler. Sykler er billigere enn biler – slik kan besparelsen dekke kostnadene med mikroterminal.

– Vi håper at lastesyklene blir positive innslag i bytrafikken, og at vi får kunnskap om miljøvirkninger av små, bynære terminaler, sier Toril Presttun i Statens vegvesens forsknings- og utviklingsprogram for bylogistikk, som har til formål å bidra til å skape attraktive byer med lave klimagassutslipp, effektive løsninger for næringslivet og god livskvalitet for innbyggerne.

DHL Express var tidlig ute

DHL Express var raskt ute med å melde interesse for å bli med i et slikt prøveprosjekt da Oslo kommune arrangerte to workshoper om temaet i fjor.

– Vi var allerede i gang med planer om sykkeldistribusjon da initiativet fra Oslo kommune og Statens vegvesen ble lansert. De to workshopene og satsningen på infrastruktur som legger til rette for miljøvennlig distribusjon gjorde vår beslutning om å bli med i prosjektet enkel, sier Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL Express.

Oslo-bedrifter stiller miljøkrav

En ny klimaundersøkelse blant næringsdrivende i Oslo viser at bedrifter er positivt innstilt til det grønne skiftet. Hele syv av ti tar hensyn til miljø og klima i bedriftens strategi, og halvparten av de spurte stiller klima- og miljøkrav til sine leverandører. Oslo-bedriftene som har deltatt i undersøkelsen er også generelt positive til kraftfulle miljøtiltak, som fordeler for varetransport med nullutslipp.

DP DHL-konsernet har klare miljømål: 70 prosent grønn distribusjon (henting og levering) innen 2025, og nullutslipp innen 2050. Bruk av sykkel vil være viktig for å oppnå disse målene både lokalt og globalt.

– Vi vil innen 2025 ha effektivisert vårt utslipp av CO2 med 50 prosent i forhold til 2007-nivå. Det har vært viktig å støtte den globale ambisjonen om å begrense global oppvarming, og gå foran i å bygge opp en miljøvennlig transportsektor for fremtiden, sier Aarbog i DHL Express.

Torsdag 8. juni kl. 10 er det offisiell åpning av mikroterminalen ved Skur 13 på Aker Brygge.