Meny
Synkromodalitet fra Nederland

Publisert
30.October.2015

Synkromodalitet fra Nederland

Noen ganger har lasten god tid, mens andre ganger haster det. Det er derfor behov for at leverandøren tilbyr en fleksibel løsning hvor transportmiddelet løpende tilpasses kundens ulike behov. Slik oppstod det begrepet synkromodalitet i Nederland for et par år tilbake.

Definisjon​

Her er definisjonen på synkromodalitet fra Platform Synchromodaliteit i Nederland: “Synchromodality is the optimally flexible and sustainable deployment of different modes of transport in a network under the direction of a logistics service provider, so that the customer (shipper or forwarder) is offered an integrated solution for his transport.”

Hovedsaken er at det er logistikkleverandøren som til enhver tid velger den rette transportmåte som tilfredsstiller kundens krav. Dette gjelder både i planlegging og ved håndtering av uforutsette hendelser.

Fordeler​

Synkromodalitet gir store fordeler for vareeier, logistikkleverandøren og samfunnet. Ved større fleksibilitet i transportvalg, kan fyllingsgrad for containere, skip, biler og tog optimeres. Laster kan lettere samlastes og kombineres med returlaster. Transportkapasiteten kan utnyttes bedre og kostnader kan minimeres for kunde og logistikkleverandør. Samfunnet vinner på at infrastrukturen utnyttes bedre og at miljøutslipp reduseres.

Avtaler

Samskip inngår nå avtaler om synkromodal transport med sine kunder til faste priser på gitte strekninger. Dersom tid og tidspunkt passer, bruker Samskip for eksempel sjøtransport til og fra Norge. Dersom frekvensbehovet er større bruker Samskip tog via Duisburg og Gøteborg. For hastelast eller ved forsinkelser bruker Samskip lastebil. Kunden er i alle tilfelle sikret at lasten kommer frem i tide, mens Samskrip har muligheten til å skipe lasten på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Alle parter vinner på løsningen.

Samarbeid

Vellykkede synkromodale løsninger krever et kanskje enda tettere samarbeid mellom vareeier(e) og tjenesteleverandør enn det som tradisjonelt er tilfelle innen multimodale transporter. Konseptet er basert på en stor grad av gjensidig tillit og langsiktig utvikling, og med en felles erkjennelse om at ikke alt haster alltid.

Eksempel fra Nederl​and

Siden januar 2014 har Nutricia og Bavaria sammen brukt synkromodal transport fra Nederland til Tyrkia og Italia. De har samarbeidet i et nederlandsk prosjekt kalt Connekt – Lean and Green.  Dette var starten på Green Bridge, som forbinder Italia og Tyrkia med tog og skip og som i dag er en del av Samskips tilbud.

Tidligere gikk alt med lastbil. Når går nesten alt multimodalt med mulighet for bil i tilfelle lasten må nå frem så raskt som mulig. Nutricia forventet opprinnelig at 10% skulle gå med bil, men det har endt på bare 3% . Partene har oppnådd en reduksjon​ på 50% for CO2-utlippet. Bavaria skiper øl til Italia. De har eget varehus i Milan. Det gjør at 100% av lasten nå går multimodalt.