Meny
TESS og Statoil åpnet Partnershop

Publisert
19.May.2015

TESS og Statoil åpnet Partnershop

TESS Vest og Statoil har åpnet Partnershop innenfor portene på Statoils oljeraffineri på Mongstad. Den nye virksomheten skal gi drift og vedlikeholdsavdelingen ved bedriften betydelige kostnadsbesparelser og forbedret oppetid.

TESS Partnershop ble offisielt åpnet i uke 19. Det skjedde med en åpningsseremoni der flere representanter fra ledelsen hos begge parter deltok med hilsningstaler i anledning dagen.

Det helnorske Partnershop-konseptet fra TESS tar alltid utgangspunkt i at innkjøp av verktøy og all slags industrirekvisita er heftet med store anskaffelseskostnader sett i forhold til prisen på varene. Avtalen innebærer at Statoil har valgt å overlate anskaffelser, lagerhold og utlevering av rekvisitavarer til TESS. Det har skjedd ved å etablere en bemannet og spesialtilpasset Partnershop som er lokalisert i direkte tilknytning til vedlikeholdsavdelingen.

Avhengig av hjelp utenifra

Innkjøpsledelsen ved Statoils kontor i Bergen har satt forenklinger på dagsorden.

-I vår forsyningskjede har vi jobbet mye med å finne ut av hvordan vi kan strømlinjeforme innkjøpene og hvordan vi kan minimere tidsbruken på anskaffelser. I Statoil er vi avhengig av leverandører som kan hjelpe oss til å knekke kostnadskurven ved å jobbe så smart og effektivt som mulig. Partnershop-løsningen sammen med TESS er et konkret tiltak som vi har jobbet med, sier Linda Moe Lund, som under åpningen representerte Statoils ledelse innen anskaffelser.

TESS har garantert at det avtalte varesortimentet på totalt 2400 artikler skal være tilgjengelig til en hver tid. Det lagerførte sortimentet er katalogisert på bakgrunn av en grundig forbruksanalyse, med særlig fokus på såkalte kritiske artikler. Etter avtale så er nyetableringen også tilgjengelig for Statoils faste kontraktører på raffineriet.

Garanterer kostnadsbesparelser

I henhold til avtalen skal raffineriet spare et betydelig årlig beløp, sammenliknet med kostnadsbildet før Partnershop. Konseptet innebærer bruk av egen programvare utviklet for Partnershop som etablerer en tilnærmet papirløs innkjøps- og fakturaordning. Programvaren er utviklet av TESS over mange år i takt med erfaringer fra drift av tilsvarende forsyningsløsninger.

Fokuserer på egen verdiskapning

Statoil vil fortløpende vurdere hva som kan gjøres for å effektivisere anskaffelsene på alle landanlegg.

 -Hver eneste transaksjon i våre vanlige forsyningsprosesser involverer mange mennesker. Når mange skal utføre en oppgave, så blir det en kostbar prosess. Om vi kan fjerne oppgaver som ikke er verdiskapende så sparer vi både tid og penger, sier Lund, og legger til at forventningene til Partnershop’en er at nettopp både tid og penger blir spart. Statoil har i avtalen valgt å kalle etableringen på Mongstad for en pilot, med tanke på å finne besparende innkjøpsløsninger også på andre landanlegg.

Gevinsten skal bevises

TESS etablerte eget servicesenter på Mongstad for 30 år siden. To av senterets dyktigste medarbeidere har byttet arbeidsplass og vil heretter bemanne Partnershop’en på raffineriet. TESS har opparbeidet totalt 20 års erfaring med Partnershop-konseptet. Løsningen på Mongstad er den nittende Partnershop i rekken siden 1995.

-Vi kan se tilbake på et langvarig samarbeid med Statoil, både på Mongstad og i landet for øvrig. Vi er stolte over at Statoil har valgt å samarbeide med oss om en integrert forsyningsløsning. Nå er det opp til oss å bevise at løsningen gir den gevinsten som vi har garantert, sa daglig leder Erlend Gjerdevik i TESS Vest til de fremmøtte under åpningen.