Meny
Tester digital ruteutveksling mellom skip og myndighet

Publisert
09.December.2015

Tester digital ruteutveksling mellom skip og myndighet

Kystverket setter nå i gang konkret testing av e-navigasjon for første gang i norsk farvann. Ut året skal ferjen MS ”Stavangerfjord” utveksle seilingsruteopplysninger digitalt med sjøtrafikksentralen på Kvitsøy. Forsøket legger grunnlaget for en ny digital tjeneste for skipsfarten.

― Etter å ha jobbet aktivt internasjonalt i mange år for å få på plass e-navigasjon, setter vi nå i gang med konkrete forsøk for å få e-navigasjon innført i praksis. Dette forsøket blir et viktig grunnlag for Kystverkets utvikling av digitale tjenester for enklere og mer effektiv informasjonsutveksling mellom myndigheter og navigatører, opplyser regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

[factbox id=”1″]

Kystverkets mål er å utvikle en digital tjeneste som gir automatisk, sømløs og effektiv informasjonsutveksling mellom myndigheter og skipsfart. Informasjonen skal mottas i et enhetlig bilde uten unødige opphold eller forstyrrelser. I testen som nå skal gjennomføres i Rogaland blir informasjonen gjort tilgjengelig for skip og myndigheter i et elektronisk sjøkart.

Kystverket har tidligere gjennomført testing av e-navigasjonsløsninger i Singapore og Chile sammen med norske industriaktører.

Fra muntlig til digitalisert kommunikasjon

I dag utveksles ruteopplysninger muntlig mellom fartøy og sjøtrafikksentral via VHF-kommunikasjon. Sjøtrafikkforskriften forplikter fartøyet å kontakte sjøtrafikksentralen på VHF før avgang og før fartøyet ankommer sjøtrafikksentralens tjenesteområde. Avhengig av trafikksituasjonen i området gir sjøtrafikksentralen klarsignal om at fartøyet kan fortsette sin planlagte rute eller om fartøyet må justere kurs eller fart. Forsøket som nå skal gjennomføres på Kvitsøy vil legge grunnlaget for at denne informasjonsutvekslingen i fremtiden skjer digitalt og automatisk via elektroniske sjøkart.

Under forsøket skal MS ”Stavangerfjord” sende seilingsrute med informasjon om avgangstid, destinasjon og ankomsttid digitalt via et elektronisk kartbord om bord. Disse dataene overføres digitalt til et identisk kartbord hos sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, som da godkjenner og ved behov justerer seilingsruten før den sendes digitalt i retur.

[factbox id=”2″]

Sjøtrafikksentralen får med det lett tilgang til nøyaktig ruteinformasjon og kan mer effektivt organisere og regulere skipstrafikken, mens fartøyet opplever en forenklet tjeneste ved at det kun behøver å sende informasjonen en gang ved avreise.

Smartere, enklere og mer effektivt

― Overgangen fra muntlig til digital og automatisk utveksling av seilingsopplysninger vil redusere risikoen for misforståelser og være et viktig tiltak for å styrke trafikksikkerheten til sjøs. Både fartøy og sjøtrafikksentral får lettere, raskere og mer effektiv tilgang på informasjon, påpeker sjøtrafikksentralsjef Tormod Våga ved Kvitsøy sjøtrafikksentral.

Digital utveksling av ruteinformasjon tar utgangspunkt i det globale e-navigasjonskonseptet som legger til rette for smartere, enklere og mer effektiv utveksling av digital informasjon mellom myndigheter og skipsfarten. Det overordnede målet til e-navigasjon er å forbedre sikkerheten til sjøs, blant annet ved å redusere risikoen for menneskelige feil.

Imøtekommer fremtidens utfordringer

E-navigasjon er i Sjøsikkerhetsanalysen som nylig ble overlevert til Samferdselsdepartementet, beskrevet som et viktig forebyggende tiltak i Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid for å imøtekomme fremtidens utfordringer innenfor sjøtransport.

Sjøsikkerhetsanalysen beskriver e-navigasjon som et sentralt verktøy for å sikre at digital informasjon om farleder gjøres tilgjengelig for navigatører på en enkel og effektiv måte. På sikt kan det også undere-navigasjon paraplyen bli aktuelt å digitalisere navigasjonsvarsler, farvannshindringer, farvannsreguleringer og farvannsveiledninger og informasjon om vær, bølger og strømforhold.

Test-prosjektet er utviklet og gjennomføres i samarbeid med en rekke norske industrileverandører.