Meny
Tester ny teknologi som kan bli nyttige løsninger for fremtidens vegsystem

Publisert
30.August.2018

Tester ny teknologi som kan bli nyttige løsninger for fremtidens vegsystem

Testingen pågår langs E8 gjennom Skibotndalen i Troms. Ved hjelp av akustiske fiberkabler i, under og langs vegen, skal for eksempel systemet kunne registrere saktegående trafikk, eller kjøretøy som har stanset helt.

– Sist uke testet vi hvorvidt systemet, på basis av registreringene fra fiberkabelen, klarer å tolke korrekt det som skjer på vegen. Om vi lykkes, vil det gi oss muligheten til å informere trafikantene – på skilt eller direkte til GPS-en eller mobiltelefonen – hvis en lastebil sperrer vegen lenger framme, forklarer Karl Magne Nilssen i Statens vegvesen.

Systemet kan potensielt også registrere hvor på vegbanen kjøretøyene ligger, og hvilken hastighet de holder. Statens vegvesen gjennomfører denne delen av prosjektet i samarbeid med forskningsinstituttet Christian Michelsen Research (CMR

Samarbeider med kommersielle aktører

Statens vegvesen skal gjøre E8 gjennom Skibotndalen i Troms til en intelligent veg, og testing av fiberakustikk pågikk forrige uke. E8 i Skibotndalen er én av fem nasjonale ITS-teststrekninger. Den 40 kilometer lange strekningen mellom Skibotn og Kilpisjärvi er testarena for ny teknologi. Her prøver og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystemer, i samarbeid med kommersielle aktører. På en strekning på 650 meter er det lagt ned akustiske fiberkabler i, under og langs vegen. Disse fungerer som sensorer, og skal kunne registrere kjøretøy som passerer.

Åpen for alle som vil prøve ut ny ITS-teknologi

ITS er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren. Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå både mellom kjøretøy, og mellom kjøretøy og vegbane.

E8-strekningen i Troms er åpen for alle utviklere som vil prøve ut ny ITS-teknologi. Per nå er seks virksomheter representert, og de skal gjennomføre sine tester gjennom høsten og vinteren. Til neste år rapporterer de tilbake til Statens vegvesen om sine erfaringer.

For eksempel jobber IT-selskapet Triona med en type automatiske skilt, som ved hjelp av data blant annet fra Statens vegvesens værstasjoner, skal kunne gi trafikantene informasjon om gjeldende føreforhold på strekningen. Et annet selskap, ITS Perception AS, ser på hvordan termiske kameraer kan brukes for å varsle om dyr som ferdes på eller langs vegen.

– Dette er aktører som ønsker å utvikle produkter for markedet. For vår del er målet med prosjektet å finne teknologi og løsninger for fremtidens vegsystem, sier Nilssen.