Meny
Testet første selvkjørende buss uten bemanning Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, Statsminister Erna Solberg og Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby åpnet pilotprosjekt for selvkjørende buss i Herøya Industripark. Her får de diplom for å ha tatt buss uten sjåfør. Foto: Oslo Pensjonsforsikring

Publisert
05.November.2020

Testet første selvkjørende buss uten bemanning

30. oktober åpnet Statsminister Erna Solberg, Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad et pilotprosjekt for selvkjørende buss i Herøya Industripark i Porsgrunn. Industriparken eies av Oslo Pensjonsforsikring.

Det er første gang i Norge at selvkjørende busser frakter passasjerer uten bemanning i bussen, og et av de første prosjektene i Europa. Herøya Industripark, Yara, Applied Autonomy, City & Lab og Vy står bak prosjektet.

Solberg, Ropstad og Melby ble alle tildelt diplom for “nord-Europas første passasjer på en selvkjørende buss uten sikkerhetsvert”.

Stort og viktig skritt på veien mot selvkjørende kollektivtrafikk

Det er gjennomført en rekke piloter med selvkjørende kjøretøy i Norge og resten av verden de seneste årene. En sikkerhetsvert som kan gripe inn og overstyre kjøretøyet ved behov, har da vært om bord. Nå har Vegdirektoratet gitt pilotprosjektet på Herøya godkjenning til å flytte sikkerhetsverten ut av kjøretøyet. Det er første gang en slik transporttjeneste gjennomføres i Norge. Bussen vil kunne overstyres og stoppes av en operatør som følger med bussen fra utsiden.

– Dette er et stort og viktig skritt på veien mot selvkjørende kollektivtrafikk. Det er et godt stykke igjen til dagens rutebusser er selvkjørende. Men innen noen år ser vi for oss at små, selvkjørende busser vil kunne frakte folk til eller fra kollektivknutepunkt for tog og buss, sier Synne Homble, direktør for mobilitet og reiseliv i Vy.

Samarbeider om fremtidens selvkjørende løsninger

Vy eier den selvkjørende bussen som benyttes i piloten, og teknologien for å styre den er utviklet av det norske gründerselskapet Applied Autonomy. Bedriftene som holder til i Herøya Industripark har vært under kontinuerlig omstilling de siste tiårene som følge av teknologisk utvikling, og har allerede automatisert en rekke prosesser. Nå ønsker Herøya Industripark AS og Yara å bruke læring fra dette prosjektet inn i andre automatiseringsprosjekter.

– Bedriftene i industriparken har store ambisjoner når det kommer til automatisering og autonome løsninger. Dette prosjektet gir oss verdifull erfaring som vi vil ta med videre til andre prosjekter i arbeidet med å gjøre Herøya til autonom industripark, sier administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya Industripark AS.

– Selvkjørende kjøretøy krever baksystemer som hjelper kjøretøyene å foreta gode veivalg, og som hjelper dem å se hindringer som de selv ikke kan se bak et hjørne eller hekk. Trafikkregulering i industriparker som Herøya kan bli heldigitalisert uten skilt og trafikklys som i en produksjonsfabrikk med selvkjørende kjøretøy. Samarbeid med Herøya Industripark gir oss i Applied Autonomy lager en unik kunnskap i å lage verdensledende løsninger, sier Olav Madland daglig leder Applied Autonomy.

Bussen som brukes har seks seter og vil kunne frakte ansatte ved Herøya Industripark til og fra kantineområdet og hovedporten. Pilotprosjektet skal i første omgang kjøre i fem dager før det skal gjennomføres en evaluering.