Meny
Tiden er overmoden for omstilling i næringstransporten

Publisert
26.June.2017

Tiden er overmoden for omstilling i næringstransporten

De fleste tiltak for å få ned luftforurensingen i Oslo har så langt rammet privatbilister mens næringslivet har gått fri. Kommunen tar nå grep for å få ned utslippene.

– Nå har endelig Oslo kommune sett at privatfolk både reiser mindre med bil og har skaffet seg lav- og nullutslippsbiler. Næringstransporten derimot vil bare fortsette å øke. Derfor er det gledelig at kommunen nå tar disse grepene for å få ned utslippene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Vil gi en positiv effekt på lokal luftforurensing

NAF har tro på at lavutslippssoner kan ha god effekt. Mange transportselskap har nemlig mulighet til å omdisponere sine bilflåter slik at de nyeste og reneste bilene benyttes i bystrøk.

– Vi mener at en innføring av lavutslippssoner vil føre til en raskere utskifting av hva slags kjøretøy som brukes i bysentra, og vil gi en positiv effekt på lokal luftforurensing, sier Sagedal.

Med rette virkemidler på plass vil man stimuleres til også å skifte ut varebiler med lav- og nullutslippbiler.