Meny
Tidkrevende å avdekke juks med fartsskrivere

Publisert
07.December.2018

Tidkrevende å avdekke juks med fartsskrivere

Manipuleringen av fartsskrivere blir stadig mer avansert. Det fører til detektivarbeid for utekontrollen.

Tiden da fartsskrivere ble manipulert med en enkel magnet på girkassa er i ferd med å være over. Etter hvert som fartsskriverne er blitt mer digitale og avanserte, er også juksemetodene stadig flere.

– Vi ser at enkelte sjåfører vil gå langt for å komme unna med å kjøre noen ekstra mil uten stopp. Biler får montert elektronisk utstyr som gjør at de kan skru registreringen av kjøringen av og på. Ved første øyekast vil det se ut som om alt er i orden selv om sjåføren har kjørt altfor lenge uten den pålagt hvilen, forklarer Helle Torill Sandvik som er leder for utekontrollen i Region nord i Statens vegvesen.

Mystiske funn på Trofors

Alt så i utgangspunktet bra ut. Informasjonen som ble hentet ut fra fartsskriveren var helt i orden for sjåføren som rullet inn til kontroll på Trofors forrige uke. Men våkne utekontrollører sjekket også fraktdokumentene, og da var det noe som ikke stemte.

– Bilen kom fra Oslo, og vi så at det manglet ca. tre timer kjøretid og 200 km på etappen. I tillegg oppdaget vi at bevegelsessensoren nylig var skiftet, og at den dagen etter hadde hatt et strømbrudd. Det tydet på at noen kunne ha vært inne og fiklet med systemet, sier utekontrollør Åge Andreas Røilid i Statens vegvesen.

Men sjåføren nektet for at noe var galt, og manipulering av fartsskriveren på denne måten er vanskelig å se og bevise uten å begynne å demontere skriver og bil.

– Vi fortalte sjåføren at vi ikke hadde noe valg annet enn å beslaglegge bilen og sende den på verksted for å finne ut av det. Utsiktene for en saftig faktura fra verkstedet, fikk etter hvert sjåføren på andre tanker, sier Røilid.

Sjåføren viste kontrollørene hvor bryteren var – bryteren som gjorde at han kunne kjøre uten at det ble registrert.

– Bilen ble tatt med til verksted der utstyret ble demontert og fartsskriveren koblet opp som originalt og kalibrert. Nå står bilen låst inntil straff er bestemt og skylding verkstedsregning er gjort opp, sier Røilid.

Tidkrevende, men viktig jobb

Tilfellet på Trofors er ikke unikt, liknende utstyr har også blitt oppdaget andre steder i regionen. Dette viser at det kan være tidkrevende å oppdage juksemakerne, og ikke minst finne bevisene for at noe er galt.

– Jo mer avansert juksingen blir, desto mer krever det av våre utekontrollører. Vi jobber målrettet for å ta jukserne. Saken på Trofors viser at det ikke går å ta noen snarveier i arbeidet med trafikksikkerhet langs veien, sier Sandvik.

Fakta om fartsskrivere

Fartsskriveren registrerer kjøretøyets aktiviteter, sammen med et fartsskriverkort som er personlig for hver enkelt sjåfør.
Digitale fartsskrivere består av skriverenhet og bevegelsessensor. Skriverenheten er på størrelse med en bilradio og kan være integrert i instrumentpanelet. Bevegelsessensoren er montert på girkassen og registrer når bilen beveger seg.
Fartsskriveren og bevegelsessensoren kommuniserer med hverandre og har mekanismer for å oppdage om forbindelsene brytes eller blir forsøkt endret.
Skriverenheten har et display med betjeningsknapper, to plasser for fartsskriverkort og en liten skriver for utskrift av kjøre- og hviletidsdata fra enten skriverenheten eller sjåførkortet.