Meny
Tilbyr avgjørende kunnskap om fremtidens teknologi

Publisert
09.May.2019

Tilbyr avgjørende kunnskap om fremtidens teknologi

Innen tolv år skal halvparten av alle nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Hvordan oppnår vi det, samtidig som konkurransekraften ivaretas? Dette er ett av mange temaer som adresseres i NLFs nye klima- og miljøhefte.

– Gjennom å spre denne informasjonen ønsker vi å bidra til en faktabasert diskusjon om hvordan NLFs medlemsbedrifter kan settes i stand til å gjøre den jobben samfunnet krever av oss, på en bærekraftig måte, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han er stolt av å kunne presentere det nye klima- og miljøheftet, hvor lastebilnæringens rolle i en bærekraftig fremtidig godstransport drøftes med utgangspunkt i statistikk og fakta.

Markant nedgang i utslipp siden 2015

Næringen står overfor et omstillingsbehov uten sidestykke for å møte fremtidige miljø- og klimakrav. Samtidig ser man nå tydelige tegn på at dette allerede er i ferd med å skje:

Klimagassutslipp fra lastebilnæringen har tradisjonelt sett økt år for år. Ikke på grunn av kjøretøyteknologien, som bare har blitt renere og mer effektiv, men snarere på grunn av det stadig økende transportarbeidet som kjøretøyene utfører. Siden 2015 har man imidlertid sett et klart trendbrudd. Utslippene minker betraktelig, og tendensen er tiltagende. Man ser lignende utviklingstrekk for vegtrafikken forøvrig: På bare tre år minket CO2-utslippet fra 10 millioner tonn årlig til 8,8 millioner tonn – en nedgang på hele 12 prosent.

undefined
 
Illustrasjon: NLF

Når det kommer til utslipp av nitrogenoksider (NOx), har reduksjonen fra vegtrafikken vært enda mer markant: Fra 1998 til 2017 er utslippene halvert, fra 55 500 tonn til 29 100 tonn. For lastebilnæringen ser man enda større reduksjon (hele 60 prosent), takket være den revolusjonerende Euro VI-teknologien.

Ekspertene vurderer fremtidens alternativer

– Vi vet at våre medlemsbedrifter står i første rekke til å ta i bruk ny miljøteknologi. Samtidig er det viktig at man tilnærmer seg nye løsninger på en måte som sikrer fortsatt konkurransekraft. Vi mener det er mulig å oppnå begge deler, så lenge man tar avgjørelser på riktig grunnlag. Og da er tilgang på statistikk og kunnskap som dette helt avgjørende, sier NLF-direktøren.

Han trekker spesielt frem en utredning gjennomført av THEMA Consulting Group, hvor man har sett på dagens og fremtidens alternative drivkilder og vurdert mulighetene for realisering.

– Ut fra dette kan vi med stor sikkerhet si at nøkkelen til nullutslipp ikke ligger i én løsning alene, men i en kombinasjon av flere. Derfor er det viktig at den enkelte transportør ser nøye på sin bransje og sitt transportbehov, og vurderer de aktuelle teknologiene som vil være best egnet for akkurat disse oppgavene.