Meny
TINE skal bli Europas mest klimavennlige meieribedrift

Publisert
29.November.2017

TINE skal bli Europas mest klimavennlige meieribedrift

I 2025 har TINE en ambisjon om å ha Europas laveste klimagassutslipp per liter melk levert til forbruker. Målet innebærer konkrete og kraftfulle tiltak på transport og produksjonssiden.

-Vi er allerede et godt stykke på veien mot målet, sier direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i TINE, Lars Galtung, og viser til at hele verdikjeden fra gård til bord skal levere på miljø.

TINEs meierier benytter seg av i dag av energi som er over 80 prosent fornybar. Og i 2025 skal alle meieriene og transportvirksomheten være over på fornybare energikilder. På meieriene er det elektrifisering og bioenergi som erstatter fossil energi.

Vi er kommet så langt i det grønne skiftet på produksjonssiden at vi ikke lenger snakker om muligheter, men konkrete resultater, sier Galtung.

Transport på kumøkk, hydrogen og el

TINE satser også på kraftfulle miljøtiltak innenfor transport. TINE kjører 58 millioner kilometer i året, og mye av utslippene knyttet til industrisiden, kommer fra transport av melk og varer. Når det gjelder alternativene til fossil energi på transportsiden, tror ikke Galtung at det finnes et fasitsvar på dette i dag.

-Vi tror framtidens transport kommer til å basere seg flere energiformer. El kan fungere godt i forhold til distribusjon i byene, mens bioenergi og hydrogen kan være gode løsninger for mellom- og langtransport, sier Galtung.

Han viser til at TINE i disse dager fyller flere biler med biogass fra kumøkk og husholdningsavfall hos Greve Biogass i Vestfold.

«Vi tror framtidens transport kommer til å basere seg flere energiformer. El kan fungere godt i forhold til distribusjon i byene, mens bioenergi og hydrogen kan være gode løsninger for mellom- og langtransport.»

– Lars Galtung

-Vi kjører da på møkk fra våre egne kuer, og dette er sirkulærøkonomi i praksis.

TINE har også, som den første transportaktøren i Norge, bestilt lastebilenes svar på Tesla, Nikola One. Bilen, som er ment for langtransport, har over 1000 hestekrefter og går på elektriske motorer drevet av hydrogen.

Se video:

Den klimasmarte bonden

Også hos bonden skjer det mye spennende på energisiden. Mange melkebønder har erstattet fossile energikilder med bioenergi, for eksempel flis, mens andre satser på solceller og vindkraft. TINE har også utviklet en miljøkalkulator som nå gir bonden en oversikt over klimagassutslippene per liter produsert melk.

Sammen med gode klimaråd fra rådgivningskorpset vårt, så kan bonden iverksette mange effektfulle tiltak både i forhold til fôrsammensetning og når man høster graset med tanke på fiberinnhold. Noen av tiltakene kan i sum gi 20 prosent lavere metangassutslipp fra kua, understreker Galtung.

I sum vil alle tiltakene skape de mest bærekraftige meieriproduktene i markedet, avrunder Galtung.