Meny
Tjene penger på at transportsektoren elektrifiseres?

Publisert
15.February.2019

Tjene penger på at transportsektoren elektrifiseres?

En ny rapport identifiserer forretningsmuligheter på veien til en elektrifisert transportsektor.

Forskeren bak rapporten har systematisert kunnskap, erfaringer og ideer knyttet til forretningsmuligheter på veien til en elektrifisert transportsektor.

Norske virksomheter og sektorer er kategorisert inn i et elbil-økosystem. De fleste virksomheter i et slikt system befinner seg typisk nær sluttbrukeren, altså nedstrøms i verdikjeden. Få virksomheter befinner seg oppstrøms i verdikjeden: med bearbeiding av materialer og produksjon av biler og komponenter.

Rapporten peker mot flere forretningsmuligheter som virker lovende for norske virksomheter, men trekker spesielt fram følgende seks:

Utviklingen av et moderne standardisert betalingssystem for lading.
Mobilitetstjenester (MaaS) med elbil i porteføljen – bildeling, samkjøring, “last-mile” løsninger og andre abonnementstjenester.
Rådgivningstjenester for elbilløsninger, i både Norge og utland.
Videre bruk av elbilbatterier etter at de er tatt ut av bilen.
Konvertering av konvensjonelle godsbiler til elektriske.
Utvikling av bilflåteladingssystemer.

Noen virksomheter har allerede begynt å gripe etter noen av disse mulighetene, mens andre av disse mulighetene synes fortsatt urørt.

Å få flere bedrifter til å heve innsatsen og gripe forretningsmuligheter som kommer i kjølevannet av elektrifiseringen av transportsektoren, vil være sentralt for at elbil-økosystemet i Norge skal blomstre.

Rapporten er skrevet som en del av ELAN-prosjektet og er finansiert av Forskningsrådet.

Hele rapporten: Norwegian business opportunities on the way to an electrified transport sector. Forfatter: Paal Brevik Wangsness. TØI-rapport: 1681/2019