Meny
TopLogic med ny webløsning innen fraktanalyse

Publisert
01.December.2015

TopLogic med ny webløsning innen fraktanalyse

TopLogic opererer i en bransje som til tider er fylt med administrative byrder, uklarheter, mangel på god automasjon og kontroll, og til tider kaos – det har de valgt å gjøre noe med.

[factbox id=”1″]

I over 20 år har TopLogic levert løsninger for å kontrollere fakturaer og gjort fraktanalyser basert på fakturaer, avtaler og sendingsdata. Nå gjør de det enklere for sine kunder med sin nye web baserte løsning – Freight invoice management (FIM).

Hvordan jobber bedrifter tradisjonelt med anbud på transporttjenester uten eksterne eksperter som dere?

– Dette har tidligere vært tilfeldig. Mindre bedrifter sender ut et tilbud og sammenligner et par alternativer. Bedriftene vokser og får noen rabatter uten å ha et bevisst forhold til avtalene. Transportpriser er et veldig komplekst felt hvor man må ta hensyn til transporttabeller, vektintervaller, omregningsfaktorer på volum, lang og kort gods, samt mange andre forhold. Det er ikke så lett å sammenligne tilbudene. Det er dette vi har bygd systemer for å gjøre enklere, forteller Øistein Solberg i TopLogic til Transport & Logistikk.

[factbox id=”2″]

Hva skiller denne måten å jobbe på sammenlignet med tjenestene dere tilbyr?

– Skal man gjøre dette riktig er det en omfattende jobb å sammenligne tilbudene. Man kan ta ut sendingsstatistikk og sende dette til transportselskapene og få en pris basert på dette. Vi hjelper til med å sende ut en forespørsel gjennom vårt datasystem hvor vi kan sammenligne priser ut ifra forskjellige volumberegninger og simulere variasjoner for å se forskjeller i tilbudene, utdyper Solberg.

Om man ser for seg et firma som sender ut et anbud, hvilke besparelser innebærer dette for kunden?

– Dette handler primært om tidsbesparelser. Vi oppretter kravspesifikasjon i samarbeid med kunden og analyserer nåsituasjonen. Hvor går transporten i dag, hva slags type gods har kunden, er det farlig gods og lignende. Vi ser på transportmønstre og utformer anbudsforespørselen basert på dette. Vi går i forhandlinger sammen med kunden for å finne den beste løsningen, forklarer Solberg.

Det hele er forenklende forklart av Ståle Eide fra Frigaardsgruppen i denne videoen fra logistikkkonferansen 600 Minutes i Oslo 11. November 2015.

[youtube id=”E7qLrvSPR68″]

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Øistein Solberg. Telefon: +47 400 595 48. E-post: [email protected]