Meny
Trafikksikkerhet: Europa ser til Norge

Publisert
20.June.2018

Trafikksikkerhet: Europa ser til Norge

Hver uke dør det på europeiske veier like mange som to fullstappede passasjerfly. Mens andre sliter med å bekjempe trafikkdøden, ser Europa nå til Norge for inspirasjon og kunnskap.

For tredje år på rad er Norge det sikreste landet i Europa når det gjelder trafikksikkerhet.

Det ble mye Norge når European Transport Safety Council (ETSC) presenterte sin årlige Safety Performance Index-rapport (PIN 2018) i Brussel tirsdag. I tillegg til at Norge topper det meste av statistikker, var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en av hovedinnlederne på konferansen. Guro Ranes, som er Vegvesenet trafikksikkerhetsdirektør, sitter i ETSC’s styringsgruppe for arbeidet med PIN.

Norge – sikreste landet

Norge er blitt et land som de andre landene ser til. Norge har færrest trafikkdrepte i 2017 – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer. I perioden 2010-17 har Norge redusert antall dødsulykker med 49 prosent, mens EU-snittet er på 20 prosent.

I 2017 mistet 106 personer livet på norske veier, noe som gjør at Norge er det første landet som noensinne er nede i kun 20 omkomne pr. millioner innbyggere.

Men dette er ingen hvilepute for oss. Hver eneste ulykke er en for mange.

Terje Moe Gustavsen

25 250 mistet livet på veiene i EU i 2017, viser ETSC-statistikken. Dette er 300 færre enn i 2016 – og er en nedgang på bare to prosent. Hver uke dør 500 personer i trafikken i EU. Riktignok går utviklingen riktig vei. Sammenlignet med 2010 har EU 6 200 færre drepte på veiene i 2017, noe som er en nedgang på 20 prosent. Mer enn 135 000 ble hardt skadd i EU i 2017.

Store forskjeller i Europa

Med et gjennomsnitt med 49 trafikkdrepte pr. en million innbyggere, er likevel de europeiske veiene sikrere enn veiene i andre verdensdeler.

Etter Norge med 20 drepte pr. million innbyggere, har Sverige (25), Storbritannia (27), Sveits (27), Nederland (31) og Danmark (32) de sikreste veiene i Europa. Sammenlignet med 2016, har Estland og Slovenia det største fallet i trafikkdrepte i EU med henholdsvis minus 32 og minus 20 prosent.

Men det er store forskjeller innen Europa. Latvia (70 trafikkdrepte pr. en million innbyggere), Polen (75), Kroatia (80), Serbia (82), Bulgaria (96) og Romania (98) er Europas minst trafikksikre land.

Også målt i kjørte kilometer er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken. Sammen med Norge skiller Sverige, Storbritannia og Sveits seg positivt ut. I land som Polen og Kroatia er risikoen fire ganger så høye som i Norge:

Ingen hvilepute

– Vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Denne utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Også målt i kjørte kilometer er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken.

– Terje Moe Gustavsen

Selv om Statens vegvesen sitter med ansvaret for trafikksikkerhet, er han opptatt av å dele æren med resten av den norske «trafikksikkerhetsfamilien» som politiet, helsevesenet, kommunene, fylkene, Trygg Trafikk og andre organisasjoner.

– Men dette er ingen hvilepute for oss. Hver eneste ulykke er en for mange. Vi fortsetter kampen mot trafikkdøden og ulykker på norske veier med uforminsket styrke, sier vegdirektøren.

Les rapporten: 12th Road Safety Performance Index Report 2017 (fra ETSC).